ברכת המזון והלכותיה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף צבי רימון ברכת המזון והלכותיה ישנם שני גורמים חשובים, אך לכאורה נוגדים, בכתיבת הלכות לברכון. מצד אחד, סוד התמצות והקיצור הכרחי. אדם הנתקל בבעיה הלכתית באמצע ברכת המזון צריך לדעת באופן מיידי מה עליו לעשות. מצד שני, חשיבות רבה נודעת למקור הדברים בגמרא ובראשונים, ולסברות העיקריות שהביאו לפסק ההלכה. ידיעות אלו מאפשרות לאדם להבין את ההלכה על בוריה, ולעתים עשויות למנוע פסק הלכה מושגה העלול להיווצר מקיצורים למיניהם. לכן, שילבתי את שני הדברים בכתיבת ההלכות שבברכון זה. בראש כל נושא, כתבתי ראשית את ההלכה למעשה, ואחר-כך כתבתי את מקור הדין בגמרא, בראשונים ובפוסקים בתוספת ביאור והרחבות מסוימות המתאימות למסגרת זו. תודתי נתונה לרב שלמה לוי שליט"א, ראש כולל הלכה בישיבת הר-עציון, שהואיל לעבור על הדברים.