גבורות לרב יהודה עמיטל
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל 01: אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך שתי סיבות הביאוני להסכמה לעריכתה של מסיבה זו: א. ההזדמנות להודות לקדוש ברוך הוא ברבים, בתוך קהל לומדי תורה, על כל חסדיו עמדי. ב. רואה אני לעצמי זכות לשתף אתכם במעט מאותן החוויות שחוויתי, המעמיקות והמוסיפות ממד מסוים לתודעתו היהודית והתורנית. ...
הרב יהודה עמיטל 02: "לשמע אנקת אסיר, לפתח בני תמותה, לספר בציון שם ה' ותהלתו בירושלם" "אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד. כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יחננו... (תהילים ק"ב, יד-כה) דומה שאין פסוקים ראויים יותר מפסוקי נחמה אלו, להיקרא ביום העצמאות. עיון מעמיק יותר מגלה שפסוקים אלו אינם מהווים יחידה בפני עצמה, אלא ממשיכים את הפסוקים הקודמים להם, שהיו ראויים להיקרא דווקא לפני שבוע, ביום השואה...
הרב יהודה עמיטל 03: את צמח דוד מהרה תצ א. ניסים שביום וניסים שבלילה "נכון ליבי אלקים נכון לבי אשירה ואזמרה" (תהילים נ"ז) כדי לשיר יש צורך בנכונות הלב, בהכנת הלב.
הרב יהודה עמיטל 05: "זה היום עשה ה' - נגילה ונשמחה בו" כה אמר ה' צבאות עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו מרוב ימים. ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. כה אמר ה' צבאות כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם גם בעיני יפלא נאם ה' צבאות. בתיאורו זה של הנביא זכריה, אין אף תופעה חריגה או על טבעית. אין כאן תופעה מיוחדת במינה' ...
הרב יהודה עמיטל 04: ראשית צמיחת גאולתנו א. מתש"ח לתשס"ה וְאָמַרְתָּ בַּיּוֹם הַהוּא - אוֹדְךָ ה' כִּי אָנַפְתָּ בִּי, יָשֹׁב אַפְּךָ וּתְנַחֲמֵנִי. (ישעיה י"ב, א) את המשמעות של פסוק זה חווינו לפני חמישים ושבע שנים, עם ההכרזה על הקמת המדינה. אותו היום - ה' באייר תש"ח - היה יום של "אנפת בי", כיוון שהגיעו בו הידיעות המרות על נפילת גוש-עציון ועל הקורבנות הרבים שנטבחו שם, אך גם יום של "תשוב תנחמני".