גמרא
מרצה כותרת תקציר סידרה
אבי גוזלן 16 טוב עשרה טפחים ועומד ממאה אמה ונופל כיצד מבינים חז"ל את כשלון האכילה מעץ הדעת? מה ניתן ללמוד מכאן על עשיית סייגים? מתי סייג ממלא את מטרתו? אבות דר' נתן
רבני ותלמידי הישיבה גמרא