גר"א - סדרה ראשונה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אליקים קרומביין מבוא כיצד עיצבה משנת הגר''א את עולמנו הרוחני, שפנה לאפיקים אחרים? מה היו תחומי פעילותו ועיסוקו של הגאון? וכיצד נלמד על משנתו? מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין תפארתה של תורה כיצד באה לידי ביטוי אהבת התורה העצומה של הגר''א? מה בין ווארט חסידי לווארט מתנגדי? מה בין גישת הגר''א לגישת לימוד מחקרית? וכיצד ניכרת תפארתה של תורה מתורתו הייחודית של הגר''א? מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין דרך הפשט הגר''א ותלמידיו דבקו באמת ודייקנות - האם בשל כך יש להאמין יותר ל'סיפורי ליטאים'? ממה נבע בטחונו שמסקנותיו אמתיות? הגר''א דבק מאוד בפשט - במה הדבר מתבטא, ומה הן השלכות על דרכו על פסיקת ההלכה ומסורת הלימוד הליטאית? מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין התורה כמהות אחת האם ניתן להגיע לוודאות בפסיקת הלכה כפי שסבר הגר''א? לפי הגר''א כל התורה שבעל פה רמוזה במשניות; כיצד הדבר משפיע על לימוד התורה לפי תלמידו הגדול ר' חיים מוולוז'ין? מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין דמותו של הגר''א כמקובל כיצד השתלשלה תורת הסוד – היסטורית ומהותית? לאור זאת, כיצד יש ללומדה? מה תפקידו ההיסטורי של הגר''א בהשתלשלות התורה? ומדוע היה קשה לרבים לראותו כמקובל? מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין עמל ויגיעה לפי הגר''א, התמודדות עם היצר ועבודת ה' מבוססות על עמל; אך היכן הקב`ה נכנס לתמונה? ומדוע לא רצה הגר''א לקבל תורה ממלאכים? וכיצד, בכל זאת, זכה לעליות נשמה תדירות? מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין תורה, חוויה ומוסר במשנתו של ר' חיים מוולוז'ין מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין בין שמרנות לשינוי מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין כוחו של יחיד מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין בנתיבי הפרישות מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין השקפת עולם של שניות מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין עולם הזה ועולם הבא מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין גדלות האדם ואפסותו מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין ר' חיים מוולוז'ין מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין תורה עם חכמה במשנת הגר''א מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין חכמה עליונה וחכמה ארצית מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין לימוד חכמות במסורת תלמידי הגר''א מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין השכלה מול מסורת: המקרה של ר' יהושע השל לוין מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין משנת הגר''א בהלכה ובמנהג מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין ברכת "יראו עינינו": מקרה מבחן בסוגיית המנהג מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין מן השמים מעכבים מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין ביאור הגר"א לשולחן ערוך מורשת הגר"א