דברים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלחנן סמט הנאום הראשון בספר דברים (פרקים א'-ג'): 'המבוא ההיסטורי' ספר דברים כולו, מראשו ועד סופו, מכיל את הנאום הגדול שנשא משה לפני בני ישראל בימים שלפני הסתלקותו, החל מן האחד בחודש שבט (א', ג) ועד ליום מותו בשבעה באדר. בכך מפגיש אותנו הספר עם סוגה ספרותית מיוחדת ונדירה במקרא – עם הנאום הרחב. 01- פרשת השבוע
הרב חנוך וקסמן שרי אלפים – על חזרה, הרגעה ותוכחה 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק חטא המרגלים, חטא העם ועונשו של משה מי אשם בחטא המרגלים: המרגלים? העם? שמא משה רבנו? בשיעור נעמוד על האפשרויות השונות העולות משני התיאורים שיש בתורה לחטא זה. 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן וְדֶרֶךְ חַיִּים תּוֹכְחוֹת מוּסָר בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי לא תגורו מפני איש המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן שבת חזון- "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" חסידות לפרשת שבוע
הרב יהודה עמיטל בינו שנות דר ודר משה מבאר את התורה ב-70 לשון. כל לשון מתאימה לדור אחר כי התורה אינה מנותקת מהמציאות. לא ניתן ללמוד את התורה בבית מדרש שאינו מתמודד עם החוץ. בכל דור קמים איומים חדשים ליהדות ובכל דור עלינו להתמודד עם האתגרים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל בינו שנות דור ודור דלתות בית המדרש צריכות להיות פתוחות הן כלפי אלו המעונינים להכנס וכן שהלימוד הנלמד בבית המדרש יצא לרחוב. יש להקפיד שדברי התורה הנאמרים בבית המדרש יוכלו לצאת החוצה והליות מובנים על ידי כלל הציבור על מנת שגם מי שאינו תלמיד חכם יוכל ללמוד. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין מקצת דיני ימי בין המיצרים כמעט ואין מקורות לשלושת השבועות. הגרי`ד קישר בין ימים אלו למנהגי אבילות. אך קשר זה אינו מוחלט, ורצוף קשיים. מטרת המנהגים הללו הן לוודא כי אנו איננו שוכחים את אשר קרה וחשים אבל אמיתי על החורבן. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל בינו שנות דור ודור משה מעביר את התורה ב-70 לשונות. על ידי מעשה זה הוא אומר לבני ישראל כי התורה נכונה בכל דור ודור ויש לה יכולות להתמודד עם כל סוג של תרבות אשר תנסה להשפיע עליה. היא מתאמינה עצמה לכל דור. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)