דף יומי מסכת ברכות
מרצה כותרת תקציר סידרה
יהודה רוזנברג ברכות דף נט – "שכוחו וגבורתו מלא עולם" ו"עושה מעשה בראשית" נדון באופיין של ברכות "שכוחו וגבורתו מלא עולם" ו"עושה מעשה בראשית" לאור מחלוקות הראשונים בסוגייתנו.
יהודה רוזנברג ברכות דף סד – סיני ועוקר הרים נעסוק ביתרונו של הבקי ("סיני") על פני בעל הפלפול ("עוקר הרים").

עמודים