דף יומי סדר נזיקין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף עד – מודה בקנס פטור נעמוד על יסודות בדין 'מודה בקנס – פטור', וננסה להבין על פי יסודות אלו את המחלוקת האם כאשר באו עדים לאחר הודאתו הוא מתחייב בקנס או שמא לא.