דפי עזר שבת
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו שבת דף כח – שימוש בעור בהמה טמאה דיון בשימושים שונים בעור טמא לצורך מלאכת שמים.
הרב אברהם סתיו שבת דף נו – קיבל דוד לשון הרע דיון באיסור קבלת לשון הרע מתוך סיפורם של דוד ומפיבשת.
יהודה רוזנברג שבת דף נז – חציצה בטבילה האם בגד שאינו מונע חדירת מים חוצץ בטבילה? המחלוקת בעניין זה עשויה לשפוך אור על יסודות דין חציצה.

עמודים