ד"ת קצרים: הלכות כשרות אקטואליות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב כיצד טובלים כלים? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב האם הקונה כלי מחילוני חייב לטבול אותו? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב כיצד טובלים כלי חשמל? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב יסודות דיני הכשרת כלים הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב מה קודם למה, הגעלה או טבילת כלים? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב כיצד מכשירים סכינים? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב הכנימות שעל הפירות הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב האם מותר לאכול פטרוזיליה? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב ירקות ללא תולעים הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב ג'לטין הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב תרופות לא כשרות הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב בשר חלק הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב בישול, אכילה והנאה מבשר בחלב מהתורה, אסור לבשל בשר בחלב, ובשר שנתבשל בחלב נאסר באכילה ובהנאה. האם איסורים אלו חלים רק על בשר ממש, או גם על עוף שנתבשל בחלב? מהו היחס בין איסורי הבישול, האכילה וההנאה? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב מראית עין האם מותר לאכול נקניקיית טבעול בשמנת? מהו טעמו של איסור מראית עין - האם חשש לחשד, או חשש שאנשים אחרים יראו ויחשבו שהדבר מותר? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב נותן טעם לפגם טעם איסור שנפגם - אינו אוסר מאכלים אחרים. לדין זה השלכות רבות על דיני בשר בחלב, ובפרט לעניין כלי שעברו 24 שעות מאז שבלע טעם איסור ("כלי שאינו בן יומו"). הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב כיור משותף לבשר וחלב האם מותר לשטוף כלים בשריים וחלביים בכיור אחד? מה דינו של ערוי מים רותחים מכלי ראשון - האם הוא מבשל, לא-מבשל, או אולי מבשל 'כדי קליפה'? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב נותן טעם בר נותן טעם מאכל פרווה שבושל בסיר בשרי נקי נקרא נ`ט בר נ`ט, ודינו אינו זהה למאכל שבושל עם בשר ממש. האם מותר לאכול מאכל כזה עם חלב? ולאחר שעורבב - האם מותר לאכול את התערובת בדיעבד? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב שימוש במדיח כלים לכלים בשריים וחלביים האם מותר להשתמש במדיח כלים לכלים בשריים וחלביים? הפוסקים נחלקו בכך, ומחלוקתם נובעת מכמה שאלות: האם יש די מים כדי לבטל בשישים את שאריות האוכל? האם סבון ההדחה פוגם את מי השטיפה? האם יש להשתמש בסלסלות נפרדות לכלים חלביים ובשריים? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב בישול חלב בדגים האם מותר לבשל חלב או חמאה בדגים? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב דבר חריף מה דינו של בצל שנחתך בסכין בשרית? ומה דינה של סכין חלבית שחתכו בה אחר כך בצל זה? האם דין `דבר חריף` נובע מהשמנונית שעל הסכין, או מהטעם הבלוע בו? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב סלט עם בצל חריף האם סכין שחתכו בה בצל חריף יכולה לאסור מאכלים אחרים גם לאחר 24 שעות? האם חריף אוסר רק כאשר הוא בן יומו, או אפילו אחר כך? הלכות כשרות אקטואליות

עמודים