ד"ת קצרים: הלכות כשרות אקטואליות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב המתנה בין בשר לחלב כמה זמן יש להמתין בין מאכלי בשר למאכלי בשר - שש שעות, שעה אחת, שלוש שעות או ארבע שעות? האם די בשטיפת הפה והידיים? מדוע המלאכים שביקרו בביתו של אברהם אכלו מאכלים בשריים וחלביים בזה אחר זה? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב שיניים תותבות מהו טעם ההרחקה בין בשר לחלב - משום טעם הבשר הבלוע בשיניים, או משום שאריות הבשר שנתקעו שם? כיצד יש לנהוג בשיניים תותבות? כיצד יש להכשיר שיניים תותבות לפסח? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב המתנה בין בשר וחלב לעומת ברכה לבטלה אדם שאכל בשר, ובירך על מאכל חלבי - האם יאכל מעט כדי שלא לעבור על איסור ברכה לבטלה, או שמא יימנע מלאכול כדי שלא לאכול חלב אחרי בשר? מה יסוד חובת ההמתנה בין בשר לחלב? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב שתיית חלב לאחר מרק עוף זך האם יש להמתין שש שעות לאחר שתיית מרק שבושל עם עוף? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב לפתן שאוחסן בכלי בשרי כלל גדול הוא שכבוש כמבושל, ולכן נוזל צונן יכול להפליט טעם לתוך כלי אם הוא שהה בתוכו `מעת לעת` (24 שעות). מה דינו של לפתן פרווה שאוחסן בכלי פלסטיק בשרי - האם מותר לאוכלו עם גבינה? כיצד ייתכן ש`כבוש כמבושל`, והלא לאחר 24 שעות הטעם נפגם ואינו יכול לעבור? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב לחם חלבי כיצד מותר לאפות לחם חלבי או בשרי? האם תקנת חז`ל האוסרת על אפיית לחם כזה חלה גם על בורקסים ועוגות? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב האם מותר לשתות וויסקי ללא הכשר? במשקאות חריפים ללא הכשר קיימות בעיות כשרות שונות: עירוב יין נסך, זיקוק האלכוהול מיין נסך, יישון בחביות שיושן בהן יין, ועוד. הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב יין שנגע בו גוי חז`ל גזרו ש`סתם יינם` - יין שנגע בו גוי - אסור בשתייה כיין נסך. אמנם, דין זה אינו נוהג ביין מבושל, ונחלקו האחרונים האם יין מפוסטר נחשב למבושל לעניין זה. הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב יין שנגע בו מחלל שבת יין שנגע בו יהודי מומר - נחשב ל'סתם יינם'. האם גם חילוני המחלל שבת אוסר יין במגעו? בשאלה זו, המשיקה לשאלת מעמד החילונים בהלכה, נחלקו האחרונים: האם החילוני הוא 'מומר לחלל שבת', 'תינוק שנשבה', או 'אומר מותר'? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב מגע של נוצרי ביין מה דינו של יין שנגע בו נוצרי? האם הנוצרים נחשבים לעובדי עבודה זרה? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב מוסלמי שנגע ביין מה דינו של יין שנגע בו מוסלמי? המוסלמים אינם נחשבים לעובדי עבודה זרה, אך בכל זאת יינם אסור בשתייה. יש מהפוסקים שהבחינו בין שתייה לבין הנאה, ובין יין השייך למוסלמי לבין יין שמוסלמי רק נגע בו. הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב מהו חמץ? מהו חמץ מדאורייתא, ואיזה חמץ אסור מדרבנן? מהם `חמץ נוקשה` ו`תערובת חמץ`? האם חמץ המעורב בתערובת כשרה לפסח מתבטל לפני פסח? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב ראוי לאכילת כלב חמץ שאינו ראוי לאכילת כלב - אין בו איסור בפסח. מה פשר הביטוי 'ראוי לאכילת כלב'? האם כל חמץ שכלב יכול לאוכלו - אסור, או שמא רק חמץ המיועד לאכילה? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב תכשירים קוסמטיים בפסח הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב איסור חדש מהם דיני איסור חדש? מדוע אנשי ארץ ישראל כמעט שאינם מכירים אותו? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב חדש בתבואת חו`ל האם איסור חדש חל גם בחו`ל ועל תבואת נכרי? מדוע נוהגים בארצות אירופה להקל באיסור זה? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב החור שבנפה מה צריכה להיות צפיפות החורים בנפה שמנפים בה את הקמח? האם יש להשתמש בנפה דקה במיוחד, המוציאה גם את המזיקים שאינם נראים לעין? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב חלב כשר למהדרין מה דינו של חלב שנחלב בשבת באיסור? האם הוא נחשב ל'מעשה שבת' האסור בשתייה? האם חלב שנחלב ע`י חילוני דינו כחלב שנחלב ע`י יהודי מומר או גוי? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב חלב נוכרי האם יש לחשוש בימינו שמא נוכרים עירבו חלב פרה עם חלב בהמה טמאה? מה דינה של אבקת חלב המיובאת מחו`ל? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב פת עכו`ם גזירת פת עכו`ם, מתי אין הגזירה חלה ומתי ניתן להקל בה. הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב בישולי נכרים הטעמים לאיסור בישול עכו`ם, באילו תנאים ניתן להתיר את התבשיל? ההבדל בין כשרות רגילה לכשרות מהדרין בענין זה, הזכות שמגלה הרב עובדיה על ספרדים שאוכלים בכשרות רגילה. הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב עובדים זרים ובישולי עכו`ם האם מותר לאכול מבישוליו של עובד נכרי? האם יש הבדל בין בישול של גוי סתם לבין בישול של גוי העובד בביתו של יהודי? האם יש הבדל לעניין זה בין בישול על גבי האש לבין חימום במיקרוגל? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב אלו כלים חייבים בטבילה? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב האם צנצנות וקופסאות שימורים חייבות בטבילה? הלכות כשרות אקטואליות
הרב אביעד ברטוב שימוש של אורח בכלי שאינו טבול הלכות כשרות אקטואליות

עמודים