ד"ת קצרים: הלכות שבת אקטואליות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב כלי שלישי האם כלי שלישי מבשל? כיצד ניתן להכין תה בשבת? האם עלי תה נחשבים ל'קלי בישול', המתבשלים אפילו בכלי שלישי, או שמא הם נחשבים לתבלין, שאינו מתבשל אפילו בכלי שני? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב החזרה מתי מותר להחזיר אל האש סיר שהורד ממנה? מה דינה של פלטה חשמלית לעניין זה? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב הוספת מים למרק שהתאדה האם מותר להוסיף מים מן המיחם למרק שהתאדה? שאלה זו, למעשה, נשאלה ע`י הגמרא בשבת: `פינה ממיחם למיחם - מהו`. בפסיקה להלכה נחלקו האחרונים. האם יש הבדל בין העברת מים באמצעות כוס לבין העברת מים באמצעות מצקת? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב מהי 'סכנה'? איזו סכנה נחשבת לספק פיקוח נפש שמתיר לחלל בגללו את השבת? האם זו סכנה אובייקטיבית - הסכנה מוחשית וניתן לראותה כרגע, או שמא מדובר בסכנה סובייקטיבית - סכנת-חיים שהאדם חושש לה בימות החול? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב איסור הטמנה האם מותר לכסות את התבשיל בשמיכות כדי למנוע את התקררותו? כיסוי כזה נקרא 'הטמנה', וחז`ל הבחינו בין הטמנה בדבר המוסיף הבל (האסורה אפילו מערב שבת) לבין הטמנה בדבר שאינו מוסיף הבל (האסורה רק בשבת עצמה). הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב סיר לבישול איטי האם מותר להשתמש בשבת בסיר לבישול איטי? האם הקדרה הפנימית, המכילה בתוכה את התבשיל, נחשבת לטמונה בתוך הסיר החיצוני, שבתוכו מותקנים גופי החימום? האם הטמנה שמטרתה בישול, ולא שמירת החום, נחשבת להטמנה או לשהייה? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב חימום נקניקייה במים רותחים האם מותר לחמם נקניקייה או ביצה קשה בתוך מים רותחים בשבת? האם הטמנה כזו, של אוכל קר בתוך אוכל חם, נחשבת להטמנה האסורה בשבת? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב טרמוס האם מותר להכניס מים חמים לתוך תרמוס בשבת, או שמא הדבר מהווה הטמנה האסורה? האם מותר לכסות חלות בנייר אלומיניום ולהניחן על גבי פלטה חשמלית? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב איסור מוקצה מדוע גזרו חז`ל על מוקצה? מדוע אסרו לטלטל מוקצה, ומדוע אסרו לאוכלו? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב בסיס לדבר האסור מהו בסיס לדבר האסור? מהם התנאים ההופכים כלי שאינו מוקצה לאסור בטלטול בשבת? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב הזזת בשר קפוא בשבת האם בשר קפוא הוא מוקצה בשבת? הדיון בשאלה זו זוקק דיון בשתי שאלות: מעמדו של בשר חי (שאינו מבושל) - האם הוא מוקצה, או שמא יש אנשים האוכלים אותו כמות שהוא (כאומצא); וכן מעמדו של בשר קפוא: האם הוא נחשב `גמרו בידי אדם` או `גמרו בידי שמיים`. הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב הזזת עציצים בשבת הזזת עציץ בשבת - בין אם עציץ נקוב או עציץ שאינו נקוב - מערבת שתי בעיות הלכתיות: איסור תולש וטלטול מוקצה. האם מותר להזיז עציצים בשבת? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב מוקצה מחמת חסרון כיס מה `מוקצה מחמת חסרון כיס`? האם ספר תורה שנפסל הוא מוקצה? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב הפרדת מעדנים בשבת האם מותר להפריד מעדני-חלב בשבת? מהי הגדרתה של מלאכת `מחתך`? האם אפשר לעבור עליה בשוגג, בלי כוונה? האם הפרדת מעדנים היא עבירה על מלאכת `קורע` או `מכה בפטיש`? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב הרכבת פאזל בשבת האם מותר להרכיב פזל בשבת? האם הצמדת אותיות נחשבת כתיבה, ועוברים בה על איסור `כותב`? האם מותר לפתוח ספר שרשומות מילים על צדי-דפיו? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב סכך שנפל סכך שנפל מהסוכה בשבת או ביו`ט - האם מותר להחזירו? שאלה זו מעוררת בעיות שונות: עשיית אוהל בשבת, מלאכת `בונה`, עשיית מחיצה מתרת, הוספה על אוהל עראי ומוקצה. האם מותר בשבת להחיל שמות ומעמדים הלכתיים? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב שימוש בסבון אסלה האם מותר להוריד את המים בשירותים שיש בהם סבון אסלה? שאלה זו מעוררת שתי בעיות: ראשית - הולדת ריח במים, ושנית - איסור `צובע` בצביעת המים (אם הסבון הוא נוזלי וצבעוני). האם יש צביעה באוכלין? האם צביעת מי השירותים נחשבת ל`צביעה במשקין`? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב איפור וליפסטיק בשבת האם מותר להתאפר בשבת? האם מותר לצבוע את השפתיים בליפסטיק? המלאכות הרלוונטיות לעניין זה הם `צובע` ו`ממרח`, אך יש לתת את הדעת גם על השאלה האם ראוי להעיר לנשים הנוהגות להתאפר כדי שלא להתגנות על בעליהן, ויש חשש שהן לא תקשבנה. הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב פתיחת קופסאות שימורים בשבת האם מותר לפתוח בשבת קופסאות שימורים? לדעת רש`י, איסורי `בונה` ו`סותר` אינם חלים על כלים, אך תוס' סבורים שאיסורים אלו אינם חלים רק על מוסטקי (כלים גרועים). האם קופסת השימורים הסגורה נחשבת בכלל לכלי? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב פתיחת בקבוקים בשבת האם מותר לפתוח בקבוקים בשבת? מהו ההבדל בין בקבוקים הפקוקים בפקקי פלסטיק לבין בקבוקים הפקוקים בפקקי מתכת? האם הפתיחה הראשונה של הבקבוק `בונה` את הפקק? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב פתיחת קרטוני משקה בשבת האם מותר לפתוח בשבת קרטונים עם פקק לסגירה חוזרת? והאם מותר לפתוח בשבת שקיות חלב? שתי סוגיות רלוונטיות לשאלות אלו: ההיתר להפקיע חותלות של תמרים, וההיתר לשבור חבית כשאין עושים בה נקב יפה. הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב מיון סכו`ם בשבת האם איסור בורר בשבת חל רק על דברי מאכל, או גם על כלים, בגדים וספרים? מהי הגדרת ה'תערובת' שאסור לברור ממנה בשבת? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב מתקן לטיהור מים האם מותר להשתמש בשבת במתקן לטיהור מים, או שמא יש בכך איסור `בורר`? האם מותר לברור מאכל שאפשר לאוכלו גם בלי הברירה? האם מותר לסנן מים מתולעים המצויות בהם? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב חפיפת הראש בשבת האם מותר לנגב את שיער הראש בשבת, או שמא יש בכך איסור `סוחט`? האם סחיטה לאיבוד נאסרה בשבת? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב מעבר מול מצלמת טלוויזיה במעגל סגור האם מותר לעבור מול מצלמה המצלמת את המתרחש מולה? מהם הגדרים של `דבר שאינו מתכוון`, `פסיק רישא` ו`מתעסק`? האם אדם שרואה את חבירו הולך מבלי-משים ליד מצלמה כזו צריך להזהיר אותו? הלכות שבת אקטואליות

עמודים