ד"ת קצרים: הלכות שבת אקטואליות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב שימוש במוקצה בלי לטלטלו האם מותר להשתמש במוקצה בלי לטלטלו - לדוגמא, לשבת על סלע גדול המונח בצד הדרך? האם ישיבה על סלע נחשבת להנאה ישירה או עקיפה? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב דמאי למה גזרו שהקונה פירות מעם הארץ חייב לעשרם, אפילו אם המוכר טוען שכבר עישר? מה קורה במקרה בו אדם עבר ואכל פירות דמאי בלא הפרשה, ואחר כך התברר שהמוכר כן הפריש מהם תרומות ומעשרות? האם ניתן להפריש מדמאי אחד על דמאי אחר? האם ניתן להפריש מדמאי על טבל ודאי מדרבנן? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב פלטה שכבתה ונדלקה שוב פלטה כבתה בשל הפסקת חשמל, ואחר כך חזרה ונדלקה. האם מותר להשאיר עליה תבשיל שבינתיים התקרר? שאלה זו מתפרטת לשתי שאלות שונות: שאלה כללית של שימוש בחשמל המיוצר ע`י יהודים בשבת (בפרט כאשר אירעה תקלה ויהודים תיקנוה), ושאלה נוספת הקשורה להלכות החזרה ושהייה. הלכות שבת אקטואליות

עמודים