ד"ת קצרים: ה"שפת אמת" על התורה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עדיאל זימרן פרשת בראשית - הכל יכול וכוללם יחד ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת נח - ייחודו של נח נח, ששמו נגזר מהמילה 'מנוחה', הוא שמלמד אותנו כיצד יש להידבק בנצח ולהתגבר על החידלון הנובע מהפחד מהמוות ומהאובדן. כך הצליח נח להתנתק מדורו, שרדף אחרי הממון והגזל מתוך מגמה לעשות להם שם. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת לך-לך - שמיעת קול ה' מה היה ייחודו של אברהם? לדעת ה`שפת אמת`, עצם הקשבתו לציווי האלוקי - זהו ייחודו של אבי האומה! ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת וירא - ההתגלות וברית המילה מדוע דווקא ברית המילה פתחה את עיניו של אברהם לזכות בהתגלות המלאכים? מה משמעות ה`ראייה` שבה נגלה הקב`ה לאברהם? ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת חיי-שרה - שנותיהם של צדיקים הצדיקים מבינים וחווים את העובדה שאין רגע אחד דומה למשנהו. ציר הזמן חודר לאישיותם וללבבם. לכן, כל רגע בחייהם הוא משמעותי, וזוהי הסיבה שהתורה מונה את שנותיהם של אברהם ושרה. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת תולדות - תתן אמת ליעקב מדוע דווקא יעקב הוא המייצג את מידת האמת? מהי בכלל האמת - האם המציאות היא קנה המידה לאמת, או שמא קיים קנה מידה עמוק ואמיתי יותר? ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת ויצא - קפיצת הדרך ותפילת ערבית במדרש אחד מקשרים חז`ל בין שני מעשים של יעקב אבינו: שקפצה לו הדרך, ושתיקן תפילת ערבית. מהו הקשר ביניהם? לדברי ה`שפת אמת`, יעקב מלמדנו כי בעזרת הרצון, יכול האדם להתגבר על מגבלות הבריאה, ואף להתקשר לקב`ה בזמן של חושך. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת וישלח - שלמותו של יעקב מה הקשר בין `וייוותר יעקב לבדו` לבין `ונשגב ה' לבדו`? כמו המציאות העתידית, בה יהיה ה' אחד ושמו אחד, כך גם מידתו של יעקב היא להילחם ברע ולא להשלים עמו. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת וישב - יוסף ואשת פוטיפר שני סוגי נסיונות יש: ניסיון שבו נדרש האדם להתגבר על יצרו, וניסיון שבו נדרש האדם להבין שהרע שבעולם קבוע מאת ה'. ה`שפת אמת` מסביר שנסיונו של יוסף היה ניסיון מהסוג השני, ויוסף הצליח בו רק כי ה' שלל ממנו את הבחירה החופשית. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת מקץ - חלומות ופתרוניהם כיצד לא ניחשו החרטומים את פשר חלומותיו של פרעה? ייתכן, שסוד פתרונו של יוסף היה ההבנה שיסוד הטוב והרע הוא אחד, ויש לדעת את הקישור ביניהם. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת ויגש - יוסף וגלות מצרים מדוע התחילה הגלות רק לאחר מותו של יוסף? יוסף הכין את מצרים לקראת בואם של אביו ואחיו, כיוון שידע להתכנס וליצור בעולם המנוכר מקום מוכר ובטוח. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת ויחי - שפת אמת תיכון לעד המילים שאמרו בני של יעקב ליעקב - `שמע ישראל, ה' אלוקינו, ה' אחד` - הפכו לאמירה המנחה את בני-בניהם עד ימינו אנו. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת שמות - שמות פרטיים ומהלכים כלליים `לכל אדם שם על פי השליחות`, כך כותב ה`שפת אמת`. מעבר למשמעות הנובעת מכך ביחס לחשיבותו של השם, ניתן לראות את החשיבות שמייחס ה`שפת אמת` לאנשים הפרטיים דווקא על רקע המהלכים הכלליים הגדולים של ספר שמות. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת וארא - בין משה לאבות מה מעמדה של הצהרת הקב`ה - `וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בא-ל ש-די, ושמי ה' לא נודעתי להם`? מהו ההבדל בין התגלות ה' לאבות לבין התגלותו למשה? ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת בא - עשרת המאמרות ועשרת הדיברות `אחר גאולת מצרים נעשה מעשרה מאמרות עשרת הדיברות באמצעות עשר מכות`. מה פשר אמרה זו של ה`שפת אמת`? ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת בשלח - ירידת המן וקבלת התורה מדוע דווקא איסוף המן הוא המבחן לכך שישראל ראויים לקבלת התורה? במה ניסה הקב`ה את ישראל במן: האם בכך שלא ילקטו יתר על המידה, או בכך שילקטו את המן יום אחרי יום בלי שינוי ובלי הפסק? ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת יתרו - אנוכי ה' א-לוהיך האם `אנוכי ה' א-לוהיך` הוא הדיבר הראשון של עשרת הדיברות? מה פשרו של ציווי זה? ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת משפטים - אלו ואלו מסיני מדוע מדגיש המדרש שגם פרשת משפטים, כמו עשרת הדיברות, ניתנה מסיני? מסתבר, שכוונת המדרש היא שגם במצוות של פרשת משפטים טמונה העוצמה של מעמד הר סיני. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת תרומה - מעשה המנורה ע`פ המדרש, בסופו של דבר הקב`ה עשה את המנורה. מדוע, אם כן, היה צורך לצוות את משה מראש על עשייתה? מקושייה זו יוצא ה`שפת אמת` לדיון במעמדו של הרצון: האדם צריך לרצות ולהשתדל באופן מלא לקיים את רצון ה', גם אם בסופו של דבר לא תמיד הוא יצליח בכך. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת תצוה - כתר כהונה וכתר תורה בניגוד לכהונה, שניתנה לשבט לוי, התורה ניתנה לכל עם ישראל. אלעזר ופינחס הם ממשיכיו ויורשיו של אהרן, אך כל עם ישראל הם יורשיו של משה רבנו. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת כי-תשא - אות היא ביני וביניכם מחד, השבת היא אות בין ישראל לקב`ה; מאידך, היא זכר לבריאת העולם. כיצד שני מסרים אלו משתלבים ביחד? כיצד תורמת השבת לכוחו של אדם מישראל? ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת ויקהל - שותפות האדם בבריאה ושותפות הקב`ה בבניין המשכן כשם שהקב`ה הותיר לאדם מקום להשלים את בריאת העולם, ולא כילה את מלאכת הבריאה בששת ימי בראשית, כך נדרשו ישראל להותיר לקב`ה מקום במלאכת המשכן, ולא להשלימו לבדם. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת ויקרא - אדם כי יקריב מכם ה`שפת אמת` מדגיש כי מוקדו של הקרבן הוא הבאת הפנימיות לפני ה', ולא פעולה ההקרבה הטכנית. כבר יצחק אבינו, ראשון המוקרבים על גבי המזבח, לא עלה לבסוף לעולה. האיל הועלה תמורתו, והוא הסתפק בהבאת אישיותו ורצונותיו לקרבן לה'. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פרשת צו - קרבן השלמים ה`שפת אמת` מדגיש כי מוקדו של הקרבן הוא הבאת הפנימיות לפני ה', ולא פעולה ההקרבה הטכנית. כבר יצחק אבינו, ראשון המוקרבים על גבי המזבח, לא עלה לבסוף לעולה. האיל הועלה תמורתו, והוא הסתפק בהבאת אישיותו ורצונותיו לקרבן לה'. ה`שפת אמת` על התורה
הרב עדיאל זימרן פסח - שירת הלב ה`שפת אמת` מדגיש כי מוקדו של הקרבן הוא הבאת הפנימיות לפני ה', ולא פעולה ההקרבה הטכנית. כבר יצחק אבינו, ראשון המוקרבים על גבי המזבח, לא עלה לבסוף לעולה. האיל הועלה תמורתו, והוא הסתפק בהבאת אישיותו ורצונותיו לקרבן לה'. ה`שפת אמת` על התורה

עמודים