ד"ת קצרים: עבודת ה'
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלעד גוטמן פתיחה מה נכלל תחת הכותרת עבודת ד'? את עבודת ד' ניתן לפרט לחמשה יסודות: א. יראת ד' ב.אהבת ד' ג. ההליכה בדרכיו ד. שלמות הלב ה. שמירת כל המצוות יוםיום עבודת ה'
הרב אלעד גוטמן מהי יראת ד'? (א') מהי יראת ד'? בפשטות, זו יראה שנובעת כתוצאה מהכרה בפער בין הנברא ובין השם יתברך. יוםיום עבודת ה'
הרב אלעד גוטמן מהי יראת ד'? (ב') יוםיום עבודת ה'
הרב אלעד גוטמן יראה על בסיס אהבה למרות שבעולם לעיתים קרובות מקובל להפריד בין היראה האהבה, דומה כי יראת ד' יכולה לבוא רק על בסיס אהבת ד'. יוםיום עבודת ה'
הרב אלעד גוטמן אהבת ד' (1) כיצד ניתן להגיע לאהבת ד'- התבוננות מספר 1- אהבת ד' פרושה לא רק שאנחנו אוהבים, אלא בעיקר ש'הוא' אוהב אותנו- אהבת ד' אותנו. יוםיום עבודת ה'
הרב אלעד גוטמן אהבת ד' (2)   התבוננות נוספת המביאה לאהבת ד'- מי 'לחוץ' יותר אם נצליח לחזור בתשובה, אנחנו או הקב`ה?! יוםיום עבודת ה'
הרב אלעד גוטמן אהבת ד' – "אהבת הדומים"  אהבת הדומים`: ישנה אהבת ד' שנובעת מתוך הזדהות עם נותן התורה, מקור כל הטוב. ככל שאדם בעצמו 'טוב' יותר הוא מזדהה ביתר שאת עם הטוב האלקי. יוםיום עבודת ה'
הרב אלעד גוטמן י"ג מידות וההליכה בדרכיו (1) י`ג מדות הם הביטוי לקרבה המקסימאלית אליה יכול אדם להגיע. יוםיום עבודת ה'
הרב אלעד גוטמן י"ג מידות וההליכה בדרכיו (2) תקון המידות ומצוות שבין אדם לחברו כמצוות של קרבת ד' ודבקות. יוםיום עבודת ה'
הרב אלעד גוטמן שלמות הלב בין `כוונה` ל`שמה` במצוות, על ההבדל בין המוטיבציה לקיום המצוות ובין המעורבות הנפשית בקיומן. יוםיום עבודת ה'
הרב אלעד גוטמן לשמה (1) – מחשבות על מוטיבציה כאשר אנו עוסקים במושג `לשמה`, אנו מתכוונים לכך שבעצם אין לנו הסבר מדוע אנו חושבים או נוהגים כך, והתשובה היא פשוט `ככה`. מסתבר, ש`ככה` זו דווקא תשובה מצוינת, עד כדי כך שאין צורך לבסס אותה על ידי שום נימוק נוסף. יוםיום עבודת ה'
הרב אלעד גוטמן לשמה (2) – מחשבות על מוטיבציה מדוע אני לא גונב? לשאלה זו יכולות להיות תשובות רבות, שמהוות אפשרות לצוהר אל עולם המוטיבציות הפנימי שלנו. יוםיום עבודת ה'
הרב אלעד גוטמן לשמה (3) – כיצד ניתן להתקדם בסולם ה"לשמה"? הדרך להתקדם בעבודת ה`לשמה` היא להתקרב לאנשים שחיים במדרגות גבוהות ממני, ולשאוב מהם את הנחות היסוד שמאפשרות להם לחיות בפועל הדרגה גבוהה יותר. יוםיום עבודת ה'
הרב אלעד גוטמן כוונה (1) – הכנה למצווה ברכות המצוות, לשם יחוד, שטיפת הבית לכבוד שבת - כל המעשים הללו הם כולם הכנות למצווה. הכנות אלו מטעינות את המצווה ב`אנרגיה` שונה לחלוטין. יוםיום עבודת ה'
הרב אלעד גוטמן כוונה (2) – כוונה בזמן עשיית המצווה. בהלכות מליחת הבשר ישנו דין `שריה`, לאחר שמולחים את הבשר יש להשרותו לזמן מסוים במים. בחסידות, מדברים רבות על ל'שרות' בתוך המצווה, ל'הכנס' עם כל הגוף והנפש אל תוך המצוה. יוםיום עבודת ה'
הרב אלעד גוטמן תחילת העבודה מתחלים לעבוד! האם זה אפשרי, האם המשימה אינה קצת 'גדולה עלינו'?!- אם נרצה ונאמין הכל אפשרי. יוםיום עבודת ה'
הרב אלעד גוטמן תחילת העבודה (2) אם לא נעצור לרגע ונחשוב לאן אנחנו רוצים ללכת, יתכן מאד שאחרי מאה ועשרים נביט לאחור, ונראה יותר מדי דברים שהיינו רוצים שיראו אחרת. יוםיום עבודת ה'
הרב אלעד גוטמן תחילת העבודה (3) את הרשימה שהכנו בשבוע שעבר יש לחלק ולדרג לפי סדר שיעזור לנו להתחיל לעבוד עליה. יוםיום עבודת ה'
הרב אלעד גוטמן תחילת העבודה (4) העבודה על מטרות מרכזיות יכולה להיעשות בשני צירים, ציר הבניה –דרך עבודה מסודרת ומובנת,וציר הצמיחה- דרך עבודה לא ישירה. יוםיום עבודת ה'
הרב אלעד גוטמן גבורה (1) השלב הראשוני במימוש הרצונות שלנו דורש גבורה רבה. הגבורה הנדרשת מורכבת משתי תנועות: תנועת עצירה ותנועת התחזקות, שיעור זה פותח בתנועת העצירה. יוםיום עבודת ה'
הרב אלעד גוטמן גבורה (2) השימוש בגבורה כמידה המבטאת איפוק, באה לידי ביטוי באופנים שונים בשלבים השונים בחייו של אדם. יוםיום עבודת ה'
הרב אלעד גוטמן גבורה (3) הגבורה בצידה האקטיבי, משמשת אותנו בדיוק כמה אצל חיילים בקרב. דריכות, מהירות, נחרצות, ללא פחד- וכמובן בסופו של דבר ניצחון. יוםיום עבודת ה'
הרב אלעד גוטמן מעט מן האור (1) ישנם כמה אפשרויות עקרוניות לעבודה על המידות. אפשרות אחת, והיא המקובלת יותר- `סור מרע ועשה טוב`. אולם, דרכו של הבעל שם טוב, בעקבותיה אנו נפסע בשיעורים הבאים, מבוססת על הדרך של מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. יוםיום עבודת ה'
הרב אלעד גוטמן מעט מן האור (2) אדם שמצליח להרים מבט אל עבר טוב ד' שאופף אותו, נמצא בנקודת זנוק אחרת לגמרי בעבודת המידות. יוםיום עבודת ה'
הרב אלעד גוטמן מעט מן האור (4) לכאורה לראות את הטוב שבמציאות זה לא כל כך פשוט, אבל האמת היא שזה לא נכון. במבט ישר וללא דעות קדומות מסתבר שטוב הרבה נוכח ומשמעותי ממה שחשבנו. יוםיום עבודת ה'

עמודים