ד"ת קצרים: עיון בספר הכוזרי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב איתיאל גולד נבואה והלכה עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד שמותיו של ה' עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד האל האישי והאל הכללי עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד אלוהי אריסטו וא-לוהי אברהם עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד חסרונו של המקדש עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד תפקידם של הנצרות והאיסלאם עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד הצורך בתיאורי ה' עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד ספר יצירה עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד אמונה לנבוכים עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד ההתמודדות עם אתגרי התקופה עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד ספר הכוזרי כסיפור עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד כוונה ומעשה בתקיעת שופר עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד יום הכיפורים עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד ריה`ל כמשורר עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד בין הגותו של ריה`ל לבין שיריו עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד כוונתך רצויה אבל מעשיך אינו רצוי לא במקרה תוכן החלום של המלך הוא: "כוונתך רצויה אך מעשך אינו רצוי". זהו המסר העיקרי של הספר - לא מספיקה הכוונה אלא יש צורך גם לעבוד את ה' בחלק הגופני. בפנייתו לפילוסוף מקבל המלך את התשובה שעבודת ה' היא רק בתחום השכלי-רוחני, ואין לו לקב"ה כל עסק עם מעשיו של האדם. המלך דוחה את הפילוסוף כי הוא מרגיש שעבודת ה' צריכה לכלול גם פן מעשי - היא צריכה לנבוע מפנימיותו של האדם. עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד פתיחת ספר הכוזרי - חלומו של מלך ספר הכוזרי פותח בחלומו של המלך ולא בהוכחות על קיומו של הקב"ה, או על מציאותו בעולם. נראה שריה"ל מנסה לומר שהבסיס לאמונה לא נובע מהוכחות שכליות, אלא מתוך אמונה פנימית. עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד מלחמות הדתות ואדישות הפילוסופיה הכוזרי טוען שמלחמות הדתות מעידות על כך שיש צורך לעשות מעשים בשביל לעבוד את הקב`ה. למה מוכיח הכורי את דבריו ממלחמות? נראה, שהוא חוזר לכך שמלחמה נובעת מרגש פנימי חזק. באמונה הדתית יש כח עוצמתי חזק וממלא, עד כדי מסירת נפשו של האדם עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד דחיית הנצרות והאסלאם מהו היחס בין השכל וההגיון לבין האמונה? הכוזרי בתשובתו לנוצרי והמסולמי טוכן שיש ללכת אחרי ההגיון, אך גם להגיון יש מגבלות, וממילא יש אפשרות שהדת תגבר עליו - למשל כאשר ניתן לראות את אמיתות הדברים באופן ברור. עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד מקור האמונה עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד הקשר עם ה' עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד מהו יהודי? עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד בין יחידי סגולה לעם סגולה עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד השכל והאמונה עיון בכוזרי
הרב איתיאל גולד החכמה שבטבע והחכמה שבמצוות עיון בכוזרי

עמודים