ד"ת קצרים: עיון מחשבתי בתנ"ך
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק ברט גאולה מפי מצורע (מלכים ב' ו'-ז') המקרא מתאר גאולה שנתגלתה לבני ישראל בבשורת מצורע. מה מסמלת עובדה זו? האם אנו מעוניינים בגאולה שתבוא מפי מצורע, או שמא אנו ממתינים לגאולה שלמה ומלאה? דברי תורה שונים
הרב עדיאל זימרן ודרכתי על במותי ארץ רעידות אדמה רבות מוזכרות בנביאים: במלחמת גוג ומגוג, כאשר ה' יורד כביכול לארץ, ובימי עוזיהו המלך. פרט לפרשיות אלו, ייתכן שגם פרשת סדום ועמורה ועונשו של קורח קשורים לרעש אדמה כלשהו. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן העלאת הארון לירושלים - בית שאול ובית דוד (שמואל ב' ו') רעידות אדמה רבות מוזכרות בנביאים: במלחמת גוג ומגוג, כאשר ה' יורד כביכול לארץ, ובימי עוזיהו המלך. פרט לפרשיות אלו, ייתכן שגם פרשת סדום ועמורה ועונשו של קורח קשורים לרעש אדמה כלשהו. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן הנבואה והמוסר מהו היחס שבין הנביא לבין המלך בתקופת התנ`ך? מדוע כמעט שאיננו מוצאים בנבואות תוכחות ישירות על אי-שמירת תורה ומצוות? האם התנ`ך מכיר בתביעות מוסריות, מעבר לתביעות הנובעות מהחוק ומהמשפט? עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן חג לאילנות? (תהילים כ`ט) מזמור כ`ט בתהילים - `הבו לה' בני אלים, הבו לה' כבוד ועוז` - מתאר את שליטתו המוחלטת של הקב`ה על הטבע. הטבע הוא נברא ומוגבל, ואילו הקב`ה היה, הווה ויהיה, אין לו ראשית או אחרית וכוחו אינו מוגבל כלל. ייתכן שהבנה זו צריכה להאיר באור חדש גם את ט`ו בשבת - ראש השנה לאילנות. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן שמירת השבת בזמן הנביאים כחוט השני, עוברת דרך תוכחות הנביאים התוכחה על אי-שמירת השבת. כך בנבואותיהם של יחזקאל וירמיהו, וכך בתיאורו של נחמיה, לאחר שיבת ציון. מדוע תוכחה זו כה חשובה? מה הפגם החמור כל-כך במסחר בשבת, ומה הקשר בינו לבין לקיטת המן (בימי המדבר) בשבת? עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן עיבור השנה (דברי הימים ב' כ`ט-ל') מאילו סיבות מותר לעבר את השנה? בספר דברי הימים מתואר שהמלך חזקיהו, כחלק מטיהור ירושלים והמקדש, עיבר את השנה ודחה את פסח בחודש כדי לאפשר לכל בני ישראל לעלות לרגל בחג. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן עיבור השנה כתכסיס (מלכים א' י`ב) לאחר מות שלמה ופילוג הממלכה, ירבעם ביקש למנוע מתושבי ישראל לעלות לרגל למקדש, ששכן בממלכת רחבעם. לשם כך, הוא עיבר את השנה בחודש תשרי, ושינה באופן מלאכותי את לוח השנה ה'ישראלי' מלוח השנה ה'יהודאי' - של ממלכת יהודה. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן יוצר אור (ישעיהו מ`ה) מדוע הנביא מתאר את הקב`ה כ`יוצר אור` בהווה, ולא כמי שיצר את האור בעבר? ייתכן שהנביא מדגיש כי הקב`ה מחיה את העולם בכל רגע ורגע, וייתכן גם שכוונתו שהקב`ה מצוי בתוך העולם ומאפשר יצירה בתוכו. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן ימי מגילת אסתר מתי התרחשה מגילת אסתר? מי היה המלך אחשוורוש? מהי `גלות יכניה` שבה הוגלה מרדכי? עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן מגילת הסתם שום דבר במגילת אסתר אינו נעשה מתוך אידיאולוגיה ומחשבה מראש. הכל נעשה 'סתם'. לכן, חגיגת ההצלה מהסכנה - חג הפורים - הוא חגה של הנורמליות ושמחת החיים הפשוטה. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן חודש האביב מדוע מכונה חודש ניסן בכינוי `חודש האביב`? מהו `אביב`? עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן אותות גדעון מדוע דווקא גדעון מרבה להשתמש בניסים ובאותות? ייתכן שיש בכך כדי ללמד על מצבו הרוחני הירוד של אותו דור, שנזקק לאותות כדי להאמין בקב`ה. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן פסח - יום העצמאות! מדוע דווקא גדעון מרבה להשתמש בניסים ובאותות? ייתכן שיש בכך כדי ללמד על מצבו הרוחני הירוד של אותו דור, שנזקק לאותות כדי להאמין בקב`ה. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן שותפות האדם בגאולה גאולת מצרים לא הייתה פעולת הקב`ה בלבד, ואף בני ישראל השתתפו בגאולה. השתתפות זו באה לידי ביטוי בשני מעשים: בנתינת הדם על המשקוף, ובאכילת בשר הפסח ע`י נימולים בלבד. בכך, מסמל הפסח - כמו גם ברית המילה - את שותפות האדם בגאולה ובמעשי הבורא. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן יאשיהו המלך בימיו של יאשיהו המלך התרחשו כמה אירועים חשובים: הציווי על בדק הבית, מציאת ספר הברית, פעולות נגד העבודה הזרה, עשיית הפסח והריגתו ע`י פרעה נכה. מה הקשר בין אירועים אלו? עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן יום העצמאות (ישעיהו י') הפרק "עוד היום בנֹב לעמוד", הנקרא בהפטרת יום העצמאות, מכיל כמה מאפיינים החשובה לדורנו: קימת דור חדש על המסורת הקיימת, מרכזיות הצדק והמשפט וחשיבות ההודאה לקב"ה. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן כרם נבות (מלכים א' כ`א) מדוע העניש ה' בצורה כה חריפה את אחאב לאחר מעשה כרם נבות? הלא את המזימה ואת הרצח ביצעה איזבל אשתו, ולא אחאב? עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן גלות שומרון (מלכים ב' י`ז) מאה ושלושים שנה לפני גלות יהודה, הגלה מלך אשור את ממלכת ישראל מעל אדמתה. מה היה טעמה של גלות זו? מיהם 'גרי אריות', ומה רומז הקב"ה בכך שהוא כופה על גויים היושבים בארץ לקיים את מצוות התורה? עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן ירושלים - המקום אשר יבחר ה' מה פשר שמה של ירושלים? היכן היא מוזכרת לראשונה בתנ"ך? כיצד בנו אותה דוד ושלמה? עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן מלכות בית דוד (שמואל ב' כ`ג) מהו ייחודה של מלכות בית דוד? מדוע זכה דוד לשושלת מלוכה נצחית? עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן ספר משלי מדוע ספר משלי מכיל כל-כך הרבה תיאורים מעולם המשפחה? מהו היחס בין ספרי משלי וקהלת, שנכתבו שניהם ע"י שלמה המלך ומתייחסים לבעיות הקיומיות של החיים? עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן אופיו של ספר משלי (משלי ל') נחלקו הפרשנים כיצד לבאר כמה פסוקים המופיעים בספר משלי, המתארים ארבע חיות קטנות ומחוכמות. דומה שמחלוקת הפרשנים משקפת מחלוקת כללית יותר, אודות אופיו של ספר משלי. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן יזרעאל ורוחמה (הושע א') כסמל לכך שהקב`ה מבקש להעניש את ישראל, הוא מצווה על הנביא הושע לקחת לו אישה זונה, ולקרוא לבנים שייוולדו לו ממנה `יזרעאל` ו`רוחמה`. מה פשר שמות אלו? עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן מצור אשור על ירושלים כיצד ניצלה יהודה ממצור סנחריב מלך אשור? עיון מחשבתי בתנ`ך

עמודים