הגות רבנית במאה ה 20
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק בלאו זה לעומת זה ר' צדוק מלמד כי כל תכונה מאפשרת ביטויים חיוביים ושליליים. תכונות טובות נעשות בעייתיות כאשר הן נלקחות לקיצוניות; תכונות רעות גם הן בעלות מקום לגיטימי משלהן. כך, חז"ל מותחים ביקורת על שאול בשל רחמים עודפים (יומא ב ע"ב), ועל רבי זכריה בן אבקולס בשל ענווה שאינה במקומה (גיטין נ"ו ע"א). מצד שני, על תלמיד חכם להפגין מידה מסוימת של כעס (שבת ס"ג ע"א) וגאווה (סוטה ה ע"א). הגות רבנית
הרב יצחק בלאו ר' צדוק והתורה שבעל פה התורה שבעל פה היא אולי הנושא הבולט ביותר בכתביו של ר' צדוק. הוא חוזר לנושא זה כמעט בכל חיבור, בעודו מנתח אותו מזוויות שונות. מהן נקודות החוזק והחולשה של תקשורת כתובה ותקשורת בעל פה? האם המתודולוגיה של ההלכה השתנתה לאורך ההיסטוריה היהודית? מה מבחין בין התורה שבעל פה לבין ביטויים אחרים של חכמה אנושית? ר' צדוק קורא כמה סיפורים מקראיים לאור שאלות אלו. הניתוח שלו אורג יחד כמות ראויה לציון של חומר הלכתי ואגדי. הגות רבנית
הרב יצחק בלאו הפרדוקס של נוכחות א-לוהית ועצמאות אנושית הרב צדוק והפרדוקס של נוכחות א-לוהית ועצמאות אנושית הגות רבנית
הרב יצחק בלאו פירושי אגדות של ר' צדוק הערות משלימות על אף שהוא מעולם לא כתב פירוש על האגדה, כתביו השונים של ר' צדוק כוללים קריאות אגדיות רבות ומלאות-תובנה. מצאתי את 'דברי סופרים' כמועיל במיוחד מבחינה זו. הגות רבנית
הרב יצחק בלאו חמישה הוגים רבניים מהמאה התשע עשרה: סקירה רטרוספקטיבית סדרה זו בחנה את הגותם של חמישה רבנים בני אותה תקופה בערך. הגות רבנית
הרב יצחק בלאו חייו של הרב יחיאל יעקב ויינברג חייו של הרב יחיאל יעקב ויינברג הגות רבנית
הרב יצחק בלאו שיקולים חוץ-הלכתיים בפסיקתו של הרב ויינברג תשובותיו ההלכתיות של הרב ויינברג לוקחות בחשבון לעיתים קרובות שיקולים מטא-הלכתיים, וכבר מלך שפירא שם לב לנטייה זו ודן בה. הדבר אינו מפתיע, כיוון שההלכה היהודית משקפת אידיאלים וערכים, ואינה רק אוסף של כללים פורמליים. אך בעוד שיקולים דומים מופיעים בכתביהם של פוסקים אחרים, הרב ויינברג מציג שיקולים כאלו על בסיס יותר עקבי ובאופן ישיר בצורה הראויה להערכה. הגות רבנית
הרב יצחק בלאו הקרבה וייסורים בהגותו של הרב ויינברג תלמידי חכמים רבים למדו את התשובות ההלכתיות של הרב ויינברג; מעטים יודעים על תרומתו לעולם המחשבה היהודית. חיבורו 'לפרקים' כולל, בין השאר, דרשות עוצמתיות וקריאות מלאות-תובנה של אגדות. הדיון שלנו יפנה כעת לניתוח של כמה מן הנושאים המרכזיים בחיבור זה. הגות רבנית
הרב יצחק בלאו הרב ויינברג והמדינה היהודית הרב ויינברג שילב גאווה עצומה במדינה היהודית הצעירה עם אכזבה מאופייה החילוני. מדינת ישראל מילאה אותו בשמחה אך גם בכאב. מאמר שפורסם ב'סיני' ב-1958 פותח בביטוי רהוט של הרכיבים החיוביים בגישתו למדינה. הגות רבנית
הרב יצחק בלאו הרב ויינברג על מרקסיזם ועל מנהיגות דתית הרב ויינברג היה מבקר חריף של המרקסיזם והיה מודאג כי הסוציאליזם הופך לנטייה האינטלקטואלית והמוסרית השלטת במדינה היהודית הצעירה. הגות רבנית
הרב יצחק בלאו שלושה איזונים בהגותו של הרב ויינברג נושאים של ניגודים ואיזונים חוזרים פעמים רבות בכתביו של הרב ויינברג. הגות רבנית
הרב יצחק בלאו חייו של הרב הוטנר, הגותו והתאוריה החינוכית שלו הרב יצחק הוטנר נולד בוורשה ב-1906. הוא למד בישיבה המפורסמת בסלובודקה, והפך לחביבו של הרב נתן צבי פינקל, הסבא מסלובודקה, שחיבב תלמידים מוכשרים במיוחד. הגות רבנית
הרב יצחק בלאו הרב הוטנר: פעולות רבות כחלק מחזון מאחד של החיים כמה משיחותיו של הרב הוטנר נוגעות לתחום של 'דבר הרשות', תחומי חיים שאינם מוגדרים על ידי חיובים או איסורים דתיים. התורה מאתגרת אותנו לא לראות תחומים אלו כניטרליים מבחינה דתית, אלא לקדש אותם. בקטע אחד הרב הוטנר משווה בין יחידים לאומה ביחס לאתגר זה. הגות רבנית
הרב יצחק בלאו הרב הוטנר – אמן המשל הרב הוטנר – אמן המשל הגות רבנית
הרב יצחק בלאו היפוכים דרמטיים בכתבי הרב הוטנר שומעיו של הרב הוטנר מעידים שהוא נטה לתיאטרליות. תלמידיו חיכו בציפייה דרוכה להגעתו, ושיחותיו היו הופעה מהשורה הראשונה. אני מאמין שאהבה דומה לתיאטרלי ולדרמטי משכה את הרב הוטנר לסגנון ספציפי של פרשנות, המציע תובנות מנוגדות להבנה המקובלת. במצבים בהם קיים פירוש פשוט וטבעי לכאורה, הרב הוטנר מראה בפקחות כיצד הסבר הפוך מוביל להבנה עמוקה יותר. הגות רבנית
הרב יצחק בלאו מרכזיות חופש הרצון בהגותו של הרב הוטנר הרב הוטנר דן לעיתים קרובות בעקרון חופש הבחירה. הוא ראה בו את אחד ממאפייניה המהותיים של האנושות, ותיאר את הדטרמיניזם בן זמנו כאחד מהאתגרים המרכזיים של המודרנה. הוא אומר שאבי אבות הטומאה של ימינו הוא הכחשת החופש האנושי. הגות רבנית
הרב יצחק בלאו רגישותו הלשונית של הרב הוטנר הרב אהרן ליכטנשטיין תאר פעם את הרב הוטנר כ"קפדן אך לא נוקדן". תשומת ליבו של הרב הוטנר לפרטים מתגלה ברגישותו הרבה לשפה. מעטים הרבנים שכתיבתם פואטית כשלו, והרב הוטנר אף ייחס במפורש ערך לצורת הביטוי. הגות רבנית
הרב יצחק בלאו הרב הוטנר ועולמו הפנימי של האדם הדתי בשונה מרוב ראשי הישיבות המודרניים, תרומתו החשובה ביותר של הרב הוטנר לתורה הייתה בתחום ההגות היהודית ולא בגמרא ובהלכה. הגות רבנית
הרב יצחק בלאו שמחת לימוד תורה לפי הרב הוטנר בשבוע שעבר דנו בדגש של הרב הוטנר על העולם הדתי הפנימי על רעיונותיו ורגשותיו. השבוע נבחן עוד נושא כללי בהגותו הנוגע לסוג זה של קטגוריה הלכתית. הגות רבנית
הרב יצחק בלאו הגות רבנית מודרנית: סקירה רטרוספקטיבית במשך שנתיים בחנה סדרה זו את הגותם של שבעה רבנים משתי המאות האחרונות. כפי שציינתי בשיעור הראשון, אחד ממניעי היה לעודד את העולם האורתודוקסי המודרני לחשוב מעבר לעבודותיהם החשובות של הרב קוק והרב סולובייצ'יק. פגשנו חשיבה עמוקה בקרב הכותבים האחרים שלמדנו, ובחנו נושאים ששני ההוגים הבולטים האלה לא עסקו בהם. שיעור אחרון זה יביט לאחור וישווה כמה מהענקים שפגשנו. הגות רבנית

עמודים