הלכות הימים הנוראים
מרצה כותרת תקציר סידרה
יעקב גניזי בין כסה לעשור למי נועדו עשרת ימי תשובה? ראש השנה, כיום זכרון, משמש כיום הדין עבור כלל העולם, שבו מידת הרחמים, וזכות האבות מגנים על השבים בתשובה. עשרת ימי תשובה משמשים זמן בו עמ`י שב בתשובה ומקווה לכפרה ומחילה של יוה`כ.