הלכות מדינה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין יציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ יש לדון האם יש איסור לצאת לחו"ל, וגם אם כן האם האיסור קיים גם כשדעתו לחזור. נראה כי ההיתרים ליציאה (לישא אישה, ללמוד תורה, לסחורה) הם חלק מהגדרת האיסור - האיסור הוא על מעבר באופן קבוע לחו"ל, אך יציאה זמנית וקצרה מותרת. היציאה לסחורה מותרת גם כאשר לא מדובר על הצרכים החיוניים הבסיסיים, ומכאן נראה שמותר לצאת גם לצרכים אחרים שאינם הכרחיים כמו צורך תרבותי. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין זכויות הפרט לאור ההלכה המאמר עוסק בהגדרת ההלכה בשונה מחוק חילוני, בבחינת המערכת של "חובות" הקיימת בהלכה, למול "זכויות" הקיימות בחוק, וטווח הבחירה החופשית הנובע מכך. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב משה טרגין מלך ומלכות (א) מתודולוגיה
הרב משה טרגין מלך ומלכות (ב) מתודולוגיה
הרב יעקב מדן הכהונה והאחריות הלאומית אנו מכירים שני סוגי שאלות כדי לדעת את העתיד: מותרות - בנבואה או באורים ותומים וכו', ואסורות - בעלת אוב וכו'. מתוך הסבר ההבדל ביניהן, ניגע בתפקיד הכהונה באופן כללי, ובאחריות שהם לוקחים על עם ישראל. מאחריות זו נלמד לחיינו אנו, בעיקר בזיקה להתחדשות ההלכה עם תקומת מדינת ישראל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל האתגרים החברתיים העומדים לפני מדינת ישראל חלק א' ישנה בריחה חברתית ממחויבות ועשייה של דברים רק מתוך בחירה חופשית לאותו רגע. הסכנה בכך היא התנתקות מאחריות לחברה ולמשפחה. היהדות נתנה בחירה חופשית ובמקביל `כפה הר כגיגית` ובכך דרשה מחוייבות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל האתגרים החברתיים העומדים לפני מדינת ישראל חלק ב' הרב דן באתגרים הבולטים בימינו. כאן הוא עוסק ברדידות הדיון הציבורי ובמשמעותו על תרבות הדיון וכן בתופעות המיסטיציזם הפושטת בעולם ומהווה תופעה המנוגדת לחלוטין לעולם הדתי. הרצון למצוא פתרונות בזק לכל בעיה במקום להעמיק את החשיבה וחיפוש פתרון יסודי ואמיתי. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן אל ירך לבבכם נראה את גישתו המפורסמת של הרמב"ם לציווי, ולעומת זאת את דברי נחמיה לעם. מתוך דברי נחמיה ננסה לבחון את ההתרחשויות הביטחוניות במדינת ישראל, ומה הציווי אומר לנו כיום בשדה הלאומי והבין-לאומי. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב חיים נבון שיעור 1 - מצוַת יישוב ארץ ישראל האם יש מצווה לשבת בארץ ישראל? מדוע הרמב"ם השמיט מצווה זו ולא מנה אותה במניין המצוות? האם מצווה זו חלה בימינו? מה מעמדם של שלוש השבועות ושל איסור "בבלה יובאו ושמה יהיו"? האם יש משמעות הלכתית לריבונות היהודית על ארץ ישראל? שיעורים בהלכות מדינה
הרב חיים נבון שיעור 2 - יציאה מארץ ישראל לאילו צרכים מותר לעזוב את הארץ? האם מותר לנסוע לטיול קצר בחו"ל? שיעורים בהלכות מדינה
הרב חיים נבון שיעור 3 - מסירת שטחים במקום פיקוח נפש האם מותר למסור שטחים מארץ ישראל לאומות אחרות? האחרונים הזכירו איסורים שונים הכרוכים בכך: "לא תחנם", מצו?ת יישוב ארץ ישראל, ודין "עיר הסמוכה לספר". האם איסורים אלו דוחים פיקוח נפש? האם ישנן הלכות ברורות בענייני מדינה וציבור? שיעורים בהלכות מדינה
הרב חיים נבון שיעור 4 - המשטר המדיני מהו המשטר האידיאלי לפי התורה? האם מלך, דמוקרטיה או אולי התורה כלל אינה מעודדת שלטון ארצי? מדוע כהנים אינם יכולים לשמש כמלכים? שיעורים בהלכות מדינה
הרב חיים נבון שיעור 5 - תוקפם ההלכתי של חוקי המדינה האחרונים הזכירו עקרונות הלכתיים שונים המעניקים תוקף לחוקי המדינה: דינא דמלכותא דינא, תקנות הקהל ומשפט המלך. מהם הגדרים ההלכתיים של כל אחד מעקרונות אלו? שיעורים בהלכות מדינה
הרב חיים נבון שיעור 6 - סמכויות שיפוט מהי מערכת המשפט התורנית? האם ההלכה מנסה להשיג צדק, או להשיג סדר חברתי? האם השופטים עוסקים בשאלות תיאורטיות, או רק בפתרון סכסוכים? כיצד יכולים הסנהדרין והמלך לחרוג מכללי ההלכה? שיעורים בהלכות מדינה
הרב חיים נבון שיעור 7 - נשים ונוכרים בתפקידים ציבוריים האם אפשר למנות נשים ונכרים לתפקידים ציבוריים? ייתכן להבחין בין תפקידים העוברים בירושה לבין תפקידים שמתמנים אליהם; בין תפקידי שררה כגון מלך לבין תפקידים שאין בהם שררה; בין תפקידים נבחרים במשטר דמוקרטי לבין תפקידים לא-נבחרים. האם הציבור יכול לקבל על עצמו נשים ונוכרים לתפקידים אלו? שיעורים בהלכות מדינה
הרב חיים נבון שיעור 8 - ספק פיקוח נפש במדיניות ציבורית הגמרא קובעת שספק פיקוח נפש דוחה כמעט את כל התורה כולה. אמנם, חלק מהאחרונים צמצמו את גדרי פיקוח הנפש לפיקוח נפשו של "חולה הנמצא בפנינו", לסכנה עכשווית או למחלה מצויה בלבד. האם גדרים אלו משתנים כאשר עוסקים בפעילויות חיוניות למדינה? האם פעילות המשטרה או תכנון רפואי לטווח רחוק נחשבים לפיקוח נפש? שיעורים בהלכות מדינה
הרב חיים נבון שיעור 9 - מוסר המלחמה מהו מוסר הלחימה של התורה? פרשת שמעון ולוי בשכם מהווה מקור ראשוני לדיון בפוסקים, האם מותר לפגוע במהלך מלחמה באזרחים לא-לוחמים. כמו כן, התורה מצווה במפורש להשאיר רוח פרוצה במצור על עיר, כדי לאפשר לאויבים להימלט, ואף אוסרת על ונדליזם שאינו כרוך באיבוד-נפשות (השחתת עצי פרי). חלק מהפוסקים כתבו שמוסר הלחימה של התורה משתנה עם הדורות, כאשר המוסר הכללי משתנה. שיעורים בהלכות מדינה
הרב חיים נבון שיעור 10 - מלחמה בשבת כידוע, פיקוח נפש דוחה את איסורי השבת. כיצד עובדה זו מתיישבת עם התיאור ההיסטורי שבספר המכבים, המתאר שהחשמונאים סירבו להילחם בשבת? האם היתר המלחמה בשבת הוא חלק מדין פיקוח נפש, או היתר נפרד ורחב יותר? שיעורים בהלכות מדינה
הרב חיים נבון שיעור 11 - מעמדו ההלכתי של יום העצמאות האם ניתן לקבוע את יום העצמאות כיום טוב בימינו, או שמא יש בכך משום "בל תוסיף"? האם ניתן לחדש יום שקוראים בו הלל באופן קבוע? האם יש לברך ביום העצמאות "שהחיינו" ו"על הניסים"? שיעורים בהלכות מדינה
הרב חיים נבון שיעור 12 - נוסחי התפילה בעדות שונות מהי משמעותם של נוסחי התפילה השונים? האם האידיאל הוא נוסח תפילה אחיד לכל עם ישראל, או ריבוי נוסחים, עדות ומנהגים? האם מותר לאדם לשנות את הנוסח שהוא רגיל להתפלל בו, או שיש בכך משום שינוי מנהג מחייב? האם קיום כמה מנהגים במקום אחד הוא עבירה על איסור "לא תתגודדו"? שיעורים בהלכות מדינה
הרב חיים נבון שיעור 13 - מעמדם של החילוניים בהלכה מהו מעמדם ההלכתי של החילונים? האם ההלכה בכלל מכירה באדם שאינו מוכן לציית לציווייה? שאלת הגדרתם של החילונים רלוונטית להלכות רבות: גמילות חסדים, איסור שנאה, הונאה, תוכחה, פסול לעדות, "מורידים ואין מעלים", צירוף למניין, שחיטה ועוד. הפוסקים הזכירו כמה הגדרות שעשויות להיות רלוונטיות לחילונים של ימינו, והידועות ביניהן הן "מחלל שבת בפרהסיא", "אפיקורס" ו"תינוק שנשבה". האם היותם של החילונים 'קהל' - ציבור המפר את התורה - מקילה על מעמדם ההלכתי? שיעורים בהלכות מדינה
הרב חיים נבון שיעור 14 - יחסי ממון בין הבעל לאשתו לפי החוק הישראלי, בזמן גירושין יש לחלק בין בני הזוג את הרכוש המשותף שצברו במהלך הנישואין ("הלכת השיתוף"). האם כלל זה חל גם בבתי הדין הרבניים? האם הלכת השיתוף נכללת ב"דינא דמלכותא דינא"? שיעורים בהלכות מדינה
הרב חיים נבון שיעור 15 - קבלת מצוות בגיור האם גר הבא להתגייר צריך לקבל עליו את המצוות? האם גויים יכולים כיום להתגייר כדי להיות חילונים? אילו מצוות צריכים הגרים לקבל? האם כוונה שלא לשמור מצוות היא רלוונטית, או נחשבת ל"דברים שבלב"? שיעורים בהלכות מדינה
הרב חיים נבון שיעור 16 - תפישתה הכלכלית של התורה מהי עמדתה הכלכלית של התורה: האם היא מצדדת בשוק חופשי או מתוכן, בכלכלה קפיטליסטית או ליברלית? מהם בכלל ההבדלים בין שניהם? דיון בשאלה זו עובר דרך מצוות ואיסורים רבים: מצו?ת היובל, שמיטת כספים, צדקה, איסור הפקעת שערים, אונאה, יורד לאומנות חבירו ועוד. שיעורים בהלכות מדינה
הרב חיים נבון שיעור 17 - חוזים אכיפת חוזים ע"פ התורה נגועה בשתי בעיות מרכזיות: קניין דברים ואסמכתא. מבחינה מוסרית, חכמים גינו את מי שאינו עומד בדיבורו והטילו עליו קללת 'מי שפרע'. הפוסקים הציעו דרכים שונות לאפשר אכיפת חוזים והתחייבויות עתידיות: שעבוד הגוף, קנס ושבועה. שיעורים בהלכות מדינה

עמודים