הלכות מטבח
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלי טרגין הלכות תולעים (ב) הלכות מטבח
הרב אלי טרגין יין נסך הלכות מטבח
הרב אלי טרגין חלב עכו"ם הלכות מטבח
הרב אלי טרגין סימני בעלי חיים טהורים הלכות מטבח
הרב אלי טרגין כשרות ביצים ומאכלים שנאסרו משום סכנה הלכות מטבח
הרב אלי טרגין הלכות מליחה (א') הלכות מטבח
הרב אלי טרגין הלכות מליחה (ב') הלכות מטבח
הרב אלי טרגין איסור בשר בחלב הלכות מטבח
הרב אהרן ליכטנשטיין 10: בעניין שימור מצה קיימות שתי הלכות בדין שימור: בכל שבעת ימי הפסח - אליהם התייחס הרמב"ם בפרק ה' - קיימת חובה של שימור "שלילי", של מניעת חימוץ. לא כן בלילה הראשון, עליו מדבר הרמב"ם בפרק ו, בו יש צורך בשימור "חיובי", לשם מצת מצווה.

עמודים