הלכות מלכים ושלטון
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין שיעור 1 - מצוות מינוי מלך הלכות מלכים ושלטון
הרב משה ליכטנשטיין שיעור 2 - מעמדה הייחודי של שושלת בית דוד הלכות מלכים ושלטון
הרב משה ליכטנשטיין שיעור 3 - היבטים מעשיים ופולחניים של המלוכה הלכות מלכים ושלטון
הרב משה ליכטנשטיין שיעור 4 - השלטון בעבר ובהווה הלכות מלכים ושלטון
הרב משה ליכטנשטיין שיעור 5 - הצורך בנבואה והצורך בהסכמת העם במינוי שליט הלכות מלכים ושלטון
הרב משה ליכטנשטיין שיעור 6 - הדחה, כוהנים ושופטים לאחר שעסקנו באלמנטים מהותיים של השלטון המלוכני בהלכה, עלינו כעת לבחון את מעמד שיטות המשטר החלופיות. אך בטרם נעשה זאת, נקדיש את השיעור הזה לכמה קצוות פתוחים משיעורים קודמים. הלכות מלכים ושלטון
הרב משה ליכטנשטיין אלטרנטיבות למלכות בשיעור זה נדון בחלופות אפשריות למלוכה; אך בטרם נעשה זאת נסכם בקצרה את מסקנותינו בנוגע למעמד המלוכה. הלכות מלכים ושלטון
הרב משה ליכטנשטיין תפקידה של הממשלה נעבור לדיון על מדיניות ויעדי השלטון. מכיוון שדי ברור שיש להלכה אמירה ועמדה לא רק לגבי צורת השלטון ואופייה, אלא גם לגבי האמצעים והתכליות של המושל והרשות המבצעת. הלכות מלכים ושלטון
הרב משה ליכטנשטיין לגיטימציה של ממשלה לא דתית בשיעור הקודם, סיכמנו שיש לממשלה היהודית האידיאלית שני תפקידים: פרקטי ורוחני. בשיעור הזה, נבחן איך שתי הפונקציות האלה מתפקדות במסגרת ממשלה לא אידיאלית, קרי ממשלה שלא מונחית על ידי ערכי התורה. תחילה, נפנה את תשומת ליבנו לסמכות של ממשלה חילונית בנוגע להיבטים הפרקטיים. הלכות מלכים ושלטון (חזרה)