הלכות שבת
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי שעון שבת – שימוש בו ועריכת שינויים בשבת האם מותר להשתמש בשעון שבת? מדוע אסר האגרות משה את מרבית השימושים בשעון שבת, ומהן הנימוקים להתיר? נראה גם את הדיון באחרונים בנוגע לדחיית או הקדמת פעולה בשעון שבת. בנוסף, נדון האם יש בעיה בהפעלת מפעל בצורה אוטומטית במהלך כל השבת, והאם יש לחשוש לחילול שבת של אחרים.
הרב ברוך גיגי בין קדושת שבת לקדושת יו`ט