הלכות שבת
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב פלטה שכבתה ונדלקה שוב פלטה כבתה בשל הפסקת חשמל, ואחר כך חזרה ונדלקה. האם מותר להשאיר עליה תבשיל שבינתיים התקרר? שאלה זו מתפרטת לשתי שאלות שונות: שאלה כללית של שימוש בחשמל המיוצר ע`י יהודים בשבת (בפרט כאשר אירעה תקלה ויהודים תיקנוה), ושאלה נוספת הקשורה להלכות החזרה ושהייה. הלכות שבת אקטואליות
הרב אהרן ליכטנשטיין ארגון פעילות חינוכית שעשויה לגרום לחילול שבת* בארגון פעילות חינוכית שעשויה לגרום לחילול שבת יכולה להיות בעיה של איסור 'לפני עור' מדרבנן או איסור מסית. השיעור דן בצדדים השונים של האיסורים. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב ברוך גיגי שעון שבת – שימוש בו ועריכת שינויים בשבת האם מותר להשתמש בשעון שבת? מדוע אסר האגרות משה את מרבית השימושים בשעון שבת, ומהן הנימוקים להתיר? נראה גם את הדיון באחרונים בנוגע לדחיית או הקדמת פעולה בשעון שבת. בנוסף, נדון האם יש בעיה בהפעלת מפעל בצורה אוטומטית במהלך כל השבת, והאם יש לחשוש לחילול שבת של אחרים.