הלכות שבת
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב פלטה שכבתה ונדלקה שוב פלטה כבתה בשל הפסקת חשמל, ואחר כך חזרה ונדלקה. האם מותר להשאיר עליה תבשיל שבינתיים התקרר? שאלה זו מתפרטת לשתי שאלות שונות: שאלה כללית של שימוש בחשמל המיוצר ע`י יהודים בשבת (בפרט כאשר אירעה תקלה ויהודים תיקנוה), ושאלה נוספת הקשורה להלכות החזרה ושהייה. הלכות שבת אקטואליות
הרב אהרן ליכטנשטיין ארגון פעילות חינוכית שעשויה לגרום לחילול שבת* בארגון פעילות חינוכית שעשויה לגרום לחילול שבת יכולה להיות בעיה של איסור 'לפני עור' מדרבנן או איסור מסית. השיעור דן בצדדים השונים של האיסורים. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב ברוך גיגי דברי כביסה רטובים קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי הכנת תה בשבת קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי קידוש או הבדלה על משקה אחר קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי חימום אוכל בשבת קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי חיוב קריאת התורה קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי שימוש בדוד שמש בשבת קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי רחיצה בשבת ויום טוב קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי הקדמת ערבית בליל חג השבועות קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי ערבית כשמקבלים שבת מוקדם קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי מנחה לאחר הדלקת נרות קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי מוזיקה בימי בין המצרים קש"ת - הלכות שבת
הרב ברוך גיגי שעון שבת – שימוש בו ועריכת שינויים בשבת האם מותר להשתמש בשעון שבת? מדוע אסר האגרות משה את מרבית השימושים בשעון שבת, ומהן הנימוקים להתיר? נראה גם את הדיון באחרונים בנוגע לדחיית או הקדמת פעולה בשעון שבת. בנוסף, נדון האם יש בעיה בהפעלת מפעל בצורה אוטומטית במהלך כל השבת, והאם יש לחשוש לחילול שבת של אחרים.