הלכות שמיטה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מתן גלידאי שיעור 26 - אוצר בית דין המנגנון המכונה בימינו 'אוצר בית דין' מבוסס על דברי התוספתא... הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 27 - היתר המכירה (א) 'היתר המכירה' נולד לקראת שמיטת תרמ"ט, כאשר היישוב היהודי החדש בארץ ישראל היה בראשית צמיחתו, והשבתת החקלאות לשנה תמימה היתה עלולה לסכן את קיומו... הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 28 - היתר המכירה (ב) בשיעור הקודם התמקדנו בשתי שאלות הנוגעות להיתר המכירה: האם ומתי המכירה מותרת ואין בה משום "לא תחנם", ועד כמה המכירה בכלל מועילה להציל את הקרקע והפירות מאיסורי השביעית. היום נעסוק בשאלות אחרות הנוגעות להיתר זה. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 29 - שמיטת כספים שמיטת כספים נוהגת "מקץ שבע שנים", היינו בסיומה של השנה השביעית, והיא כוללת שתי מצוות: מצוות עשה לשמוט את החובות: "שמוט כל בעל משה ידו", ומצוות לא תעשה, האוסרת לתבוע את החובות לאחר שנשמטו... הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 30 - פרוזבול פרוזבול הוא תקנת חכמים מסוף ימי הבית השני. לפי פשטות המשנה, מטרת התקנה היתה להציל את המלווים מפני איסור דאורייתא. הדבר נראה תמוה: האם כך היא הדרך הראויה, שכאשר אנשים עוברים בעקביות על איסור דאורייתא, משנים את המצב ההלכתי, כך שהאיסור יפסיק להיות רלוונטי? הלכות שמיטה

עמודים