המצווה השבועית
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב בנימין תבורי חול המועד המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי אונאה המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי מתן פדיון הבן לאשה ולקטן המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי ברכת כהנים המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי מצות שמחה בשבת המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי מצוות ציצית המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי מחלוקת המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי טהרה וטומאה המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי קללה המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי ירושה המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי הפרת נדרים המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי לא תגורו מפני איש המצווה השבועית
הרב בנימין תבורי דף מקורות לסדרת "המצווה השבועית" מטרתו המרכזית של מצווה בפרשה היא לאפשר לקוראים היכרות בסיסית עם יסודותיהן הלמדניים של מצוות התורה, אחת בכל פרשה. המחבר, הרב בנימין תבורי, מתמצת באופן בהיר ומסודר את הדיונים הלמדניים המרכזיים הנוגעים למצוות שונות ומגוונות, בשפה ברורה ההופכת את החיבור לשווה לכל נפש שרגליה באו בשערי בית המדרש, גם ללא ידע מוקדם נרחב. תוך כדי הדברים עולים לעתים נושאים הלכתיים אקטואליים, לצדם של יסודות רעיוניים ומחשבתיים, כללי יסוד בתורה ובהלכה ועוד. המצווה השבועית

עמודים