הפטרות במדבר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין פרשת במדבר - השבירה והנחמה הנביא הושע מעלה לראשונה לאוזני ישראל את האפשרות של חורבן, גלות ונתק מהקב`ה בעקבות חטאיהם. בעקבות נבואה זו מגיעה הנבואה של פרק ב': כדי למנוע מהעם יאוש נדרשת נבואת נחמה שתעיד על הקשר הנצחי שבין ישראל לאביהם שבשמים. בכך דומים דברי הנביא למהלך הרוחני השזור לאורך ספר במדבר וחיי ישראל במדבר. ישנם חטאים חמורים כמו חטא המרגלים אולם יש מצוות המעידות על האפשרות לכפרה ועל כך שעם ישראל יגיעו לארץ ישראל. המדבר מסמל התחלה מחדש ללא עברו של האדם. ספוק היצרים והתאוות, הנהנתנות והרצון לחיים ללא מאמץ עומדים בשורש חטא המרגלים. המדבר הוא הפניית עורף לדברים אלו. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין נזירות שמשון שני נושאים עומדים במוקד ההפטרה: תגובתם של מנוח ואשתו לבשורת המלאך ונזירות שמשון. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין הפטרת נשוא עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת בהעלותך - להקדים רפואה למכה הגאולה המובטחת בהפטרה בזכריה היא גאולה של אודים מוצלים מאש למרות החטאים. אולם האם הגאולה תהיה מצומצמת או שלמה תלויה במעשיהם של בני דור שיבת ציון. הנבואה היא גם ליהושע הכהן הגדול וגם לזרובבל שאמורים לעבוד יחדיו למען המטרה המשותפת: בנית בית המקדש. אמנם מלא הפוטנציאל שבגאולה לא מומש בשיבת ציון אולם יש לשמוח על ההישג החלקי. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת שלח - דמותה של רחב רחב הופכת לזונה כבר כילדה עקב נסיבות משפחתה. היא מנוצלת על ידי כל הבכירים ביריחו. כשהמלך מבקש את הסגרת המרגלים עודמת התנהגות של זנות - מסירה תמורת כסף מול התנהגות ערכית של חסד ואמת ומסירות נפש לטובת הכלל. רחב בוחרת להצטרף לשני ולפי המדרש אף מתגיירת. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת קורח - בקשת המלך בימי שמואל אין פלא שהעם מבקש מלך לאחר חוסר היציבות שבמצב של `אין מלך בישראל` בתקופת השופטים. לדעתו של שמואל מצב שבו אין שלטון יציב עדיף כי אז העם יתלה עיניו בקב`ה ויהיה ברור שכל שופט הוא שליחו. אולם יש להבדיל בין סוגי שופטים שונים. כשיש מנהיגים רוחניים כמשה ואהרן הם עדיפים ממלך אולם מנהיגים כמו השופטים שהיו `קלי עולם` אינם עדיפים על שלטון של בית מלוכה יציב. בתקופת בקשת המלך שמואל הוא המנהיג ולכן לדעתו, עדיפה הנהגתו ולא הנהגת מלך. שמואל מציג לעם את הסכנות הרוחניות הטמונות בעולם יציב שבו פחות רואים את יד ה'. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת חוקת - האדם הנכון בזמן הלא נכון יפתח הגלעדי נמצא בתפר שבין תקופה שבה קמים מושיעים המושיעים את העם מידי האויבים ולאחר מכן שורר שקט אך הם לא ממשיכים לשפוט לבין תקופת השופטים שבו השופטים הם מנהיגי העם. יפתח מתאים להיות מושיע והוא מנצח במלחמה אולם הוא רוצה להיות גם לראש, לשפוט את העם ולהנהיגו. לכך הוא לא מתאים והדבר שמדגים זאת ביותר הוא הנדר. הנדר ננדר ללא חשיבה ובאימפולסיביות ואף לאחר סיום המלחמה והתקרית עם בתו יפתח לא מנסה לבקש להתיר את הנדר אלא ממשיך איתו עד הסוף ללא רחמים על בתו. דרך זו אינה מתאימה למנהיג בימי שלום. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת בלק - מה ה' דורש ממך הנחמה שבהפטרה בספר מיכה היא ביטול התלות של ישראל באחרים ואף בכוח צבאי והבאתם להכרה שתשועתם תבוא על ידי ביטחון בה' ולא מפאת הגורם הצבאי. המכנה המשותף בין נבואת הנחמה לתוכחה שאחריה היא הדגשת התלות בקב`ה והמצב הרוחני של האדם כגורם הקובע. בלק הבין את חשיבות הגורם הרוחני ולכן מגייס את בלעם. הקרבנות של בלעם אינם מבטאים חוויה דתית פנימית אלא ניסיון לרצות בדרך מאגית את הא-ל. דבר זה עומד בניגוד גמור לעמדה שמיכה מציג שאין חשיבות לקרבנות אם הם לא מלווים בחוויה פנימית דתית עמוקה. אמת פנימית, תלות ובטחון בקב`ה, עשיית חסד ומשפט, הכרת הטוב לגבוה והצנע לכת עם הקב`ה הם המסרים של ההפטרה. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת פנחס - "ויעמוד פתח המערה" הדיון החוזר בין אליהו לקב"ה על פרישה ומעורבות עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת פינחס - ירמיהו ומשה - שני מודלים של נבואה ההפטרה היא נבואת ההקדשה של ירמיהו. השיעור עוסק בהשוואה בין הקדשת ירמיהו להקדשת משה. משה מסרב ומתנגד למינוי ואילו ירמיהו רק מבקש חיזוק. הבדל זה קשור להבדל שבין תפקידיהם: משה הוא נביא שתפקידו גם להנהיג ואילו ירמיהו הוא נביא שתפקידו להיות שופר לדברי הקב"ה. השיעור גם עוסק בקצרה בנבואת סיר נפוח הנאמרת לירמיהו ומכינה אותו לכך שהוא יהיה בעיקר נביא חורבן. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת מסעי - תוכחות משלימות השיעור משווה בין נבואת הפורענות של ישעיהו לנבואת הפורענות של ירמיהו. בימי ישעיהו הבעיה היא שחיתות מוסרית. לעומת זאת בימי ירמיהו העם כבר מאוים מהאויבים ומרגיש צורך לפנות לגורם רוחני אך הם בוחרים בעבודה זרה במקום בקב"ה. ישעיהו מפנה את טענותיו לעם ואילו ירמיהו מפנה את עיקר טענותיו להנהגה. בעיני ירמיהו עבודה זרה איננה רק "טעות" אלא גם בגידה בקב"ה וביחסים האישיים שיש לעם ישראל עם אלוקיו. עיון בהפטרות
הרב יעקב מדן חטא המרגלים ולקחיו נעבור על כמה הסברים לחטא המרגלים. נפתח ברש"י, וממנו נעבור לרבינו בחיי, העוסק ביחס שבין ביטחון להשתדלות. נסיים בשיטת הרמב"ן, ובגישת ההלכה מול גישת הנבואה למקרים שונים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה שביב פרשת במדבר - והיה מספר בני ישראל - והולכתיה המדבר נבואת הושע מלמדת שספירת בני ישראל נצרכת רק בנדודים, ולא במצב הקבע. כמו כן, ניתן ללמוד מההפטרה על חשיבותה של תקופת המדבר בתולדות עם ישראל. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת נשא - נזירות שמשון כל עניינה של הנזירות היא קבלה עצמית של הנזיר. כיצד, אם כן, התחייב שמשון בנזירות בלי לקבל אותה על עצמו? ואכן, מתברר שקיימים הבדלים רבים בין נזירים רגילים לבין שמשון. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת בהעלותך - רני ושמחי בת ציון - בנסוע - ובנוחה ההפטרה, המביאה את נבואת זכריה על יהושע הכהן הגדול ועל זרובבל, מקבילה לפרשה בכמה נקודות: תפקידו של הכהן, העמידה למלחמה מתוך אמונה בה' ועיסוק במשבר מנהיגותי. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת שלח - התרים לעומת המרגלים מה ראה יהושע, שהיה אחד מהתרים את הארץ, לחזור על טעות זו ולשלוח מרגלים ליריחו? ההבדל בין מרגלי משה לבין מרגלי יהושע טמון במטרה: מרגלי המדבר נשלחו לתור את הארץ, ואילו יהושע שלח מרגלים לרגל אותה. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת קורח - גלגל ההיסטוריה מה בין טענת קורח ועדתו כלפי משה לבין טענות בני ישראל כלפי שמואל אודות מינוי המלך? מדוע יחסו של הקב`ה לשתי הטענות האלו הוא כה שונה? שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת חוקת - שבכל דור ודור כיצד מתייחס המקרא למנהיגותו של יפתח? האמנם `יפתח בדורו כשמואל בדורו`? שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת בלק - והיה שארית יעקב - מה יפעל אנוש עם אל כיצד ייתכן שניתנה נבואה לרשע כבלעם? מה המחיר ששילמו ישראל על חוסר הכעס והחרון של ה'? שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת פינחס - ויד ה' הייתה אל אליהו - הפטרת פינחס מהו היחס בין פינחס לבין אליהו, ובין משה לבין אליהו? סיפור אליהו במערה, המובא בהפטרה, עונה על שאלות אלו. שיעורים על ההפטרות