הפטרות בראשית
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין הקדמה לסדרת השיעורים מהות תקנת קריאת ההפטרה ותוקפו: הגישה הלימודית והגישה החוויתית בקריאת התורה בשבת. תכלית ההפטרה היא השמעת עמדתה הרוחנית של הנבואה באזני המתפללים בנושאים העומדים על סדר היום של חייהם. אין חיוב אך יש מנהג לכלול את ההפטרה במנהג שמו`ת (שניים מקרא ואחד תרגום). עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת בראשית - הגאולה כבריאה הפטרת פרשת בראשית משלימה את הפרשה בכך שהיא נותנת מתבוננת על הבריאה מנקודת מבט שונה, בה לא האדם וייעודו נמצאים במרכז הבריאה אלא הקב`ה וכבודו. כבודו של הקב`ה גם משמש כסיבה לגאולת ישראל, ומכאן ממשיכה ההפטרה לבאר כיצד שמירת כבוד שמיים מתיישבת עם העונשים לעם ישראל. במקביל, מדגישה ההפטרה את הגאולה כבריאה מחודשת, המחייבת תהילה וכבוד לקב`ה. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת נח - בין `רני עקרה` ל`ענייה סוערה` העקרה מסמלת את חוסר התקווה לעתיד טוב גם כאשר ההווה סביל. לעומתה, הענייה מסמלת את הסבל בהווה למרות התקווה לעתיד טוב יותר. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת לך-לך - אל תירא כי עמך אני הנביא מדגיש את היכולת והרצון של הקב`ה לגאול את ישראל בגלל חשיבותם האיכותית ובגלל ברית אבות. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת וירא - איש אלוקים קדוש הוא ההתנהלות הבעייתית של אלישע מגיעה לתיקון בהדרכת האישה השונמית. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת חיי-שרה - בין סגנון לערכים המסר מסיפור בחירת היורש לדוד - בין אדוניהו לשלמה - הוא שהמורשת המוסרית היא היחידה שתשרוד במבחן הדורות. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת תולדות - גילו ברעדה קיימים שני מודלים ביחס בין אדם למקום, מחד כעבד - יראה, ומאידך - מערכת אינטימית של אהבה. מערכת תקינה של עבודת ה' אמורה להכיל בתוכה את שני המודלים. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת ויצא - ועם קדושים נאמן הנביא מוכיח את ישראל על חוסר נאמנותם לקב`ה, ומציב את יעקב כסמל הנאמנות לה'. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת וישלח - עשו כאח, עשו כגוי היחס לעשו בתורה ובנביא הוא יחס כפול: כאחד הגויים שחוטא בגאווה ובתחושת עוצמה, וכאח לישראל המתכחש לקשר ומנסה לתפוס את מקומו של אחיו. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת וישב - על מכרם בכסף צדיק קיימים שני גורמים לפנייה לעבודה זרה - חיפוש רוחני ושקיעה בתענוגות. עמוס מוכיח את ישראל על ההדוניזם, ומבין כי פגם ביחסים שבין האדם לחברו הוא בעצם פגם ביחסים שבין האדם למקום. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת ויגש - אחדות ישראל הנבואה מבטיחה כי ישראל יישארו עם אחד ולא יחצו לשני עמים. מה יהיה אופייה של אחדות זו? עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת ויחי - סכנה כפולה למלך מהות כפולה: מחד - יש לו מעמד אישי ייחודי, מאידך - הוא משמש כראש מדינה. את צוואת דוד לשלמה ניתן לבחון על פי שתי המהויות. עיון בהפטרות
הרב יהודה שביב פרשת בראשית - כל הנברא בשמי ההפטרה מוסיפה כמה נדבכים לפרשה על מהותה של הבריאה ועל מהותו של העולם. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת נח - רני עקרה - לא עוד חורבן ההפטרה מדגישה את הכוח שניתן לבני האדם להעביר את רוע הגזירה של הגלות, כמו זו של המבול. כמו כן, היא עוסקת בהתפשטות ישראל לכל קצווי העולם, כמשקל נגד לרצונם של בני דור הפלגה להתאחד ולמרוד בקב`ה. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת לך-לך - קוי ה' ילכו ולא ייגעו דמותו של אברהם מלמדת את כל הדורות שאחריו מהי אהבת ה', כיצד הקב`ה בוחר באוהביו ועל היחס הרצוי שבין המלחמה באומות העולם לבין הבאתם אל תחת כנפי השכינה. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת וירא - הבן יקיר סיפורם של אלישע והאישה השונמית מהווה, במובנים מסוימים, תמונת ראי לפרשה. הוא מלמד אותנו על כוחו של האדם לשנות גזרות ועל יחסו השלילי של הקב`ה לקרבנות אדם. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת חיי-שרה - והמלך דוד זקן - טוב אחרית דבר מראשיתו מההפטרה עולה השוואה מעניינת בין אברהם אבינו לבין דוד המלך. שניהם בונים ומייסדים, שניהם מנהיגים את עם ה', אך בעוד העברת הירושה בביתו של אברהם היא פשוטה וחלקה, בביתו של דוד היא רוויה בתככים ובבעיות. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת תולדות - בין יעקב לעשו נבואתו של מלאכי מלמדת אותנו על ההבדל המהותי שבין יעקב לעשו. הדבר מתגלה דווקא בנבואתו של מלאכי, אחרון הנביאים, המתנבא על חורבנה של אדום ועל גאולתם של ישראל. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת ויצא - ויברח יעקב שדה ארם - יצוא ושוב סיפוריו של יעקב עם רחל ולאה מקבילים ליחסו של הקב`ה לעם ישראל. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת וישלח - חזון עובדיה - ואלכה לנגדך נבואתו של עובדיה מהווה סיום והשלמה לפגישתם של יעקב ועשו. לאורה, עולות דרכי הפעולה העומדות בפני אדום - צאצאיו של עשו - ביחסם עם עם ישראל. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת וישב - על שלושה פשעי ישראל - ראשית ואחרית לנגד עיניו של עמוס, בנבאו את הנבואה שבהפטרה, ודאי עמדה פרשתנו. הוא רומז ליחסים שבין יוסף לאחיו, בין יהודה לתמר ובין יוסף לאשת פוטיפר, ומדגיש כי הקב`ה אורג את תוכנית הגאולה מתוך הצרות והבעיות הנגלות לעינינו. כך גם הגאולה הולכת ונבנית מתוך זרעי הגלות. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת מקץ - לב מלכים ולב הורים ההפטרה יוצרת הנגדה בין חלומו של פרעה, התמוה והבלתי-ברור, לבין חלומו של שלמה, הפשוט וגלוי. כמו כן, נוצרת הקבלה בין יוסף, הפותר בחכמתו את חלום פרעה, לבין שלמה, המכריע בחכמתו במשפט שלמה בין האם האמיתית לבין האם המזוייפת. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת ויגש - והיו לאחד אחדות עם ישראל היא מוטיב העובר דרך פרשיות ספר בראשית ודרך נבואת יחזקאל שבהפטרה. צירוף הפרשה וההפטרה מלמד אותנו על היחס שבין שבטי ישראל בכלל, ובין יהודה לבין יוסף בפרט. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת ויחי - ויקרבו ימי דוד למות - שתי צוואות יעקב אבינו ודוד המלך מוסרים שניהם צוואה לפני מותם. מטרת שתי הצוואות היא דומה: לקבוע ולייצב את ההנהגה ביד הראוי לה. שיעורים על ההפטרות