הפטרות שמות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין פרשת שמות - עבודה זרה והדוניזם חלקה הראשון של הנבואה עוסק בחטא העבודה הזרה של ישראל, ואילו חלקה השני טוען כי החטא החמור יותר הוא ההדוניזם. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת וארא - למען תדע כי אני ה' בפרשה ובהפטרה אנו פוגשים מטרה כפולה של הקב`ה בהכאת מצרים. מטרה אחת היא שפרעה יכיר בה', והמטרה השנייה היא שפרעה יכיר בהשגחה האלוקית בהיסטוריה. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת בא - חורבן ממלכת מצרים ההפטרה מתארת את המחיר הכבד שמצרים תשלם על השעבוד ועל חטאיה, כמקביל למהלך המכות של פרשת בא, הפוגעות פגיעה ממשית בממלכה המצרית. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת בשלח - המתנדבים המבורכים המוקד בסיפור מלחמת דבורה וברק בסיסרא הוא לקיחת האחריות של המעטים הפורצים את האדישות ומחליטים לעשות מעשה. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת יתרו - הנשגב המשגיח ההפטרה בישעיהו סובבת סביב המתח העולה מהקשר בין האדם בעולם המצומצם לה' שנמצא מעבר לעולם. במתן תורה הקב`ה יורד אל תוך עולמינו ואילו בהפטרה ישעיהו עולה אל כסא הכבוד. ישנו מתח מובנה שהקב`ה נשגב ומרומם מן העולם אך מעורב בו. השיעור עוסק בפסוק `קדוש...מלא כל הארץ כבודו`. עדות ישעיהו על עצמו כי הוא `טמא שפתיים` מבטאת את המתח שבין האדם כיצור חמרי המקבל את דבר ד' הרוחני שמעבר לעולם החומר וכתשובה המלאך מקדיש את ישעיהו על ידי נתינת הגחלת על פיו. מתח נוסף קיים בין היותו של הנביא אדם בעל בחירה להיותו שליחו של מקום המעביר את דברי ה' ללא בחירה. המשך ההפטרה עוסקת בעיניינים ארציים והדבר מבטא שהאל שהוא קדוש וטרסנדנטי נוכח בתוך עולמינו. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין הפטרת פרשת משפטים - עבדות פרשת משפטים - עבדות עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת תרומה - משכן ה' ומקדש שלמה שלמה מוותר על המערכת ההתנדבותית שבעזרתה נבנה המשכן ובונה את המקדש בעזרת מס - כפיית העם לתרום מזמנם לבנייה. המקדש הרבה יותר גדול מן המשכן וכנראה ששלמה נאלץ לוותר על המערכת ההתנדבותית כי היא לא מספיקה לבניית הבנין האדיר. הדבר גבה מחיר רוחני כבד וחוסר תחושת מעורבות של העם. המשכן אינו נחשב לבנין של מישהו מסוים לעומת המקדש שמכונה מקדש שלמה. המדרש מאשים את שלמה בגאווה אך בכך גם גדולתו, הוא ידע בחכמתו לנתב את האמיציות שלו לבניית בית ה'. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין הפטרת פרשת תצוה הפטרת פרשת תצוה עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין הפטרת כי תשא הפטרת כי תשא עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין הפטרת פרשת ויקהל הפטרת פרשת ויקהל עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין הפטרת פרשת פקודי הפטרת פרשת פקודי עיון בהפטרות
הרב יהודה שביב פרשת שמות - הבאים ישרש יעקב - הגלות סיבה לגאולה מדוע בפרשה העוסקת בענייני הגלות אנו מפטירים בנבואת ישעיהו העוסקת בגאולה? אין זאת, כי אם הגלות והגאולה כרוכים זה בזה. הגלות היא אמצעי לעיצוב העם לצורך גאולתו, אך גם דרך לפזר את העם בין הגויים כדי לאפשר את גאולת תבל כולה לעתיד לבוא. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת וארא - גאולת מצרים ההפטרה עוסקת בנושא הגאולה העתידית, במקביל לגאולת מצרים שבפרשה. שתי הגאולות מהוות קידוש השם בעולם, שתיהן מביאות כל עם ועם למעמד הראוי לו ושתיהן כרוכות בהשבת הרכוש שנלקח על ידי העמים המעבידים שלא-בצדק. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת בא - בין ישראל לעמים כמו הפרשה, גם נבואת ירמיהו על גורל מצרים עוסקת במפנה חשוב המתרחש בעולם, הכרוך בהעמקת היכרות האומות עם הקב`ה ובשמירה על ייחודיותו של עם ישראל. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת בשלח - מלחמה ושירה ההשוואה בין שירת הים לבין שירת דבורה היא השוואה בין מלחמה שערך ה' לבדו עבור ישראל לבין מלחמה שהשתתפו בה ישראל השתתפות פעילה. מהי המלחמה הראויה? בעקבות איזו מלחמה פורצת שירה? היכן יש לסווג את שירת דוד? שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת יתרו - פרשת השלום הפרשה מספרת על התגלות ה' בהר סיני, ואילו ההפטרה עוסקת בהתגלות ה' לישעיהו בהיכל. שתי ההתגלויות אינן זהות: זו נעשתה לכל העם וזו נעשתה לנביא יחיד, בזו מעמדו הרוחני של העם היה בשיאו ובזו הוא היה בשפל; אך יש קשר נרחב בין שתיהן: בשתיהן יש מימד מסויים של כפייה, ואת שתיהן חורז המכנה המשותף של השלום. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת משפטים - ראש לכל המשפטים - מצוַת החירות לא לחינם בחרו מסדרי ההפטרות להתמקד דווקא בפתיחת פרשת משפטים - בדיני עבד עברי, משום חשיבותה הרבה ליחסו של האדם מישראל לריבונו של עולם: עניין החירות, ועניין הברית שבין הקב`ה לבין כנסת ישראל. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת תרומה - וה' נתן חכמה לשלמה - המשכן והמקדש מהו היחס בין המשכן לבין המקדש? שניהם מהווים קיום של מצווה אחת, אך המשכן הוא מפעל עממי שבו הקב`ה נגרר אחרי בני ישראל ואילו המקדש הוא מפעל ממלכתי של שלמה, שבו העם הולך בעקבותיו של הקב`ה. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת תצוה - מתפארת עבר למקדש עתיד מהו ההבדל בין קדושה לבין טהרה? ומה היחס בין המשכן, בית המקדש הראשון ובית המקדש השלישי שייבנה לעתיד לבוא? נבואתו של יחזקאל על הבית השלישי עומדת על נקודות אלו. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת כי-תשא - מלחמות דור דור בעבודה זרה סיפור מאבקו של אליהו נגד אחאב ואיזבל בהר הכרמל מלמד שהמאבק נגד העבודה הזרה הוא בעצם מאבק על נפש העם, על ה'רוב הדומם', ותולדותיו ארוכים כתולדות העם, ממשה ועד אליהו. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת ויקהל - העושים במלאכה הקבלה בין המקדש למשכן, בעקכות בוניהם: בצלאל ואהליאב אל מול חירם. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת פקודי - ותשלם כל המלאכה - חתימת ספר הגאולה על זמניותו של המשכן מול הקביעות והיציבות של המקדש. שיעורים על ההפטרות