הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין "מן המצר קראתי י-ה" – על תשובה של נורמה ותשובה של משבר דברים שלהלן אני מבקש לבחון שני דגמים של תשובה, על מקורותיהם, אופיים, והיחס שביניהם. שיחות מועדים
הרב אהרן ליכטנשטיין דרושה השקעה רבה מתוך ריאיון שערך הרב חיים נבון עם הרב ליכטנשטיין, עולם קטן, ראש השנה תשס"ט