הרב סולוביציק
מרצה כותרת תקציר סידרה
רבני ותלמידי הישיבה יום לימוד לזכרו של הרב יוסף דב סולוביצ'יק יום ראשון י"ח בניסן ג' דחול המועד, יום השנה ה27 לפטירתו של מו"ר הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל - יום לימוד לזכרו.