טו באב
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוהד זימרן ט' באב וט`ו באב אלמלא חטאו ישראל והאמינו לדברי המרגלים, היה תשעה באב הופך ליום של חג על הבטחת הארץ. לאחר שחטאו ישראל, נזרעו הזרעים לחורבן הבית באותו יום עצמו, וט"ו באב החליף את ט' באב כיום חג על הארץ. עיון בתפילה
הרב יאיר קאהן התנערי מעפר קומי מתוך דף קשר שבת פרשת ראה, כ"ה באב תשנ"ו, גליון מספר 560