טו בשבט
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף צבי רימון קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #30, נטיעה בששית קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #30, נטיעה בששית קש"ת - הלכה יומית - שמיטה
הרב יוסף צבי רימון זריעה ונטיעה האם נטיעה אסורה בשמיטה מן התורה או רק מדרבנן? מהי הגדרת נטיעה לעומת זריעה: בשיעור נראה גישות שונות בעניין זה - חלוקה בין זריעת ירק חד שנתי לעומת אילן רב שנתי, או חלוקה בין זריעה השייכת בגרעין לנטיעה השייכת בשתיל בעל שורשים. כיצד ניתן לטעון כי נטיעה מותרת בשמיטה מן התורה על אף שזמירה וודאי אסורה מדאורייתא? קש"ת - הלכה יומית - שמיטה
הרב ברוך גיגי נטיעה וזריעה ערב שביעית בשיעור זה נדון בהנחיה המעשית לגבי נטיעה וזריעה ערב השביעית. סוגיה זו מאגדת בתוכה דיון בענייני תוספת שביעית, ערלה, וכן בשאלה האם קליטת הצמח חייבת להעשות דווקא טרם השביעית. כמו כן, נתייחס להבדל ההלכתי בין עצי פרי לעצי סרק, ובין זרעים לעצים בשאלה זו. קש"ת - הלכות שביעית
הרב ברוך גיגי זריעה ונטיעה זריעה בשביעית אסורה מן התורה. האם איסור זה כולל גם זריעה על ידי בהמה או מכונה? האם נטיעה אסורה גם היא מן התורה או שמא נטיעה אסורה רק מדרבנן? מהי הסברה לחלק בין נטיעה לבין זריעה? האם נטיעת של גרעין פרי נחשבת כנטיעה או כזריעה? ומה דין זריעה בתוך בית ובחממות? שאלות אלו נידונות בהרחבה בשיעור זה. קש"ת - הלכות שביעית