טו בשבט
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן ט`ו בשבט - השקד לארבעים שנות הנדודים במדבר היו מטרות רבות, ואחת מהן - גיבוש עם העבדים שיצא ממצרים לעם הנושא את דגל השוויון, המשפט והצדק החברתי. מוקד שינוי זה מצוי בפרשתנו: במצוות הדינים, השבת (מלאכת ההוצאה מרשות לרשות) וכיבוד אב ואם (בן סורר ומורה) שניתנו לישראל במרה, ובציווי על החלוקה הצודקת של המן ושל השליו. כאשר עם ישראל נטש את המשפט והצדק וביקש ברפידים מים ללא גבולות - הגיע עמלק ונלחם בו. 01- פרשת השבוע
הרב איתמר אלדר ט`ו בשבט - ארבעים יום קודם יצירת הוולד ט"ו בשבט, הינו חגם של הצעירים המתחדשים, בנפשם ובנשמתם. המועדים בחסידות
הרב יאיר קאהן צורת פרי נושא המשנה הוא ברכת הפרי בצורתו הטבעית. ברכתו אחרי שעבר תהליך של שינוי אינה נידונה. האמוראים התייחסו לשאלה זו בכמה מקומות, הן בבבלי והן בירושלמי. נושאים בהלכה
הרב יוסף צבי רימון קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #30, נטיעה בששית קשת - הלכה יומית הלכות שמיטה #30, נטיעה בששית קש"ת - הלכה יומית - שמיטה
הרב יוסף צבי רימון זריעה ונטיעה האם נטיעה אסורה בשמיטה מן התורה או רק מדרבנן? מהי הגדרת נטיעה לעומת זריעה: בשיעור נראה גישות שונות בעניין זה - חלוקה בין זריעת ירק חד שנתי לעומת אילן רב שנתי, או חלוקה בין זריעה השייכת בגרעין לנטיעה השייכת בשתיל בעל שורשים. כיצד ניתן לטעון כי נטיעה מותרת בשמיטה מן התורה על אף שזמירה וודאי אסורה מדאורייתא? קש"ת - הלכה יומית - שמיטה
הרב ברוך גיגי נטיעה וזריעה ערב שביעית בשיעור זה נדון בהנחיה המעשית לגבי נטיעה וזריעה ערב השביעית. סוגיה זו מאגדת בתוכה דיון בענייני תוספת שביעית, ערלה, וכן בשאלה האם קליטת הצמח חייבת להעשות דווקא טרם השביעית. כמו כן, נתייחס להבדל ההלכתי בין עצי פרי לעצי סרק, ובין זרעים לעצים בשאלה זו. קש"ת - הלכות שביעית
הרב ברוך גיגי זריעה ונטיעה זריעה בשביעית אסורה מן התורה. האם איסור זה כולל גם זריעה על ידי בהמה או מכונה? האם נטיעה אסורה גם היא מן התורה או שמא נטיעה אסורה רק מדרבנן? מהי הסברה לחלק בין נטיעה לבין זריעה? האם נטיעת של גרעין פרי נחשבת כנטיעה או כזריעה? ומה דין זריעה בתוך בית ובחממות? שאלות אלו נידונות בהרחבה בשיעור זה. קש"ת - הלכות שביעית
הרב אהרן ליכטנשטיין "ריב של אוהבים עם העולם" כיצד עלינו לגשת אל יצירה אמנותית? שאלה זו נשאלת לעתים קרובות על ידי תלמידים העוסקים בספרות, כאשר נראה שהתשובה נוגעת גם לתלמידי ישיבה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין נטיעה לרבים בערלה המאמר עוסק במחייבים השונים לאיסור עורלה על רקע מחלוקת התנאים בדבר נטיעה לרבים, והפטור מערלה של נטיעה העולה מאליה.
בני גל ט"ו בשבט
הרב יהודה שביב נטיעה
הרב יעקב מדן השקדיה פורחת - שיעור לט"ו בשבט צפו בסרטון של ראש הישיבה, הרב יעקב מדן לרגל ט"ו בשבט תשע"ח אנו מזמינים אתכם להירשם לעמוד הYouTube של הישיבה כדי לעקוב אחר השיעורים שיתפרסמו בו.
הרב יעקב מדן השקד
הרב שבתי אברהם הכהן רפפורט ראש השנה לאילן