יום העצמאות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל שובנו א-להי ישענו מוקדש לזכרם של 23,741 חללי צה"ל ו3,150 נפגעי טרור שמסרו נפשם על קידוש השם. שני פרקי התהילים הרצופים- פ`ד ופ`ה מציגים שילוב של `עת ספוד ועת רקוד`. תכונה מיוחדת שקיימת בעמ`י המאפשרת לנו לבצע את השניים ביחד, בגלל האמונה שלנו במהות קיומה של מדינת ישראל- קידוש השם בעולם. שיחות מועדים
הרב אהרן ליכטנשטיין מציאות וחלום לא תמיד אדם מודע לגודל התהליך בו הוא נמצא. אנו חשים שתקופה זו היא בעלת משמעות רבה, ותחושה כללית זו צריכה ללוות אותנו בתשתית של חיי היום יום. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל שיר חדש בכל יום נדרש שיר חדש, המתאים למאורעות אותו היום. דרך פסוקי הנביאים ומדרשי חז"ל, מנסח הרב עמיטל את יסודותיו של שיר יום העצמאות, גם כאשר מגיעים ימי גאולה, אך קרן של משיח עוד מושפלת. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל משמעותה הדתית של מדינת ישראל אם רוצים אנחנו לקרב את הגאולה השלמה, אנו חייבים להקפיד יותר על ערכים מוסריים בחיי הפרט והכלל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל שלטון הצדק והאמת שיחה שנאמרה בערב יום העצמאות בישיבה התשנ"ט.
הרב מרדכי ברויאר אוהב ה' שערי ציון ירושלים היא עירם של כל היהודים - בין אלו שנולדו בה ובין אלו שנולדו בעיר אחרת אך מצפים לבניינה, ודברי הרב ברויאר מהדהדים את נאומו של עגנון בקבלת פרס הנובל: "אבל בכל עת תמיד דומה הייתי עלי כמי שנולד בירושלים".
הרב משה ליכטנשטיין זכור לנו ברית אחרונים: מאי יום העצמאות כמה וכמה פנים למשמעותה הדתית של הקמת המדינה בדורנו וליום העצמאות הבא לציין אירוע זה. ברצוננו לעמוד על אחת מן הפנים הללו ולבחון אותה דרך האספקלריא של ימים טובים אחרים שנוסדו בעקבות ארועים היסטוריים בחיי האומה.
מר משה מושקוביץ הרפובליקה הדתית בארץ ישראל המבחן שלנו, ושל הציבור הדתי בכללותו, הוא בהגשמת מטרותינו ושאיפותינו בתוך כלל ישראל, ועלינו להיחלץ למשימה זו ללא יאוש.
הרב אהרן ליכטנשטיין קוממיות מה חשיבותה של קוממיות ישראל בארצו? האם יש חשיבות גם לקוממיות חלקית?
הרב יהודה עמיטל משמעותה הדתית של מדינת ישראל כיצד עלינו להתבונן על מדינת ישראל דהיום?
הרב יהודה עמיטל שובנו א-לוהי ישענו לעיתים השמחה והעצב מתערבים זה בזה, כאשר אנו חוגגים את הקמת המדינה אך נזכרים בלוחמים שנפלו למענה.
הרב יעקב מדן ונתתי בכם רוח - וחייתם! חזון העצמות היבשות הוא משל לשתי המשמעויות של קיבוץ הגלויות: שיבת העם לארצו ואחדות כל שבטי ישראל. דרך פענוח המשמעות המקורית של הנבואה, מבאר הרב מדן את משמעותה.
הרב אהרן ליכטנשטיין כנסת ישראל ואנחנו השיחה נאמרה בליל יום העצמאות תשס"ח, סוכמה על ידי לביא ביגמן, ולא עברה את ביקורת הרב.
רבני ותלמידי הישיבה בונה ירושלים ה' סיכום מסיבת יום ירושלים תשנ"ב, כפי שהופיע בדף קשר 341.
ד"ר אביעד הכהן 17: שעשה נסים לאבותינו ולנו
הרב אהרן ליכטנשטיין האלמים דברי זכרון של הרב לתלמידיו, בן ציון ליבוביץ' ונחום פניגשטיין הי"ד, שנרצחו בפיגוע בישיבת הגולן בשנת תשל"ו.
הרב אהרן ליכטנשטיין 09: "וקדשתם את שנת החמשים שנה"
הרב אהרן ליכטנשטיין 14: "כי שמחתני ה' בפעלך, במעשי ידיך ארנן"
הרב אהרן ליכטנשטיין 31: וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יהללוהו
הרב ברוך גיגי כי גדול בקרבך קדוש ישראל
הרב יהודה עמיטל ילדים וילדות משחקים ברחובותיה עוצמתה של נבואת זכריה, אודות זקנים וילדים הממלאים את רחובות ירושלים, נראית רק לעינו של מי שמסתכל על המציאות מתוך תודעה הסטורית מפותחת, וכך עלינו להסתכל על המציאות גם כיום.
הרב יהודה עמיטל שובנו א-להי ישענו - שיחה ליום העצמאות עוצמתה של נבואת זכריה, אודות זקנים וילדים הממלאים את רחובות ירושלים, נראית רק לעינו של מי שמסתכל על המציאות מתוך תודעה הסטורית מפותחת, וכך עלינו להסתכל על המציאות גם כיום.
הרב יהודה עמיטל מיהו יהודי ציוני דתי? הגות הציונית-דתית מההיבט החברתי-פוליטי שלה.
הרב יהודה עמיטל 08: משמעותה הדתית של מדינת ישראל
הרב יהודה עמיטל 15: שומר ישראל, שמור מדינת ישראל

עמודים