יום ירושלים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב תמיר גרנות יום ירושלים - בחירת ירושלים בסקירה תנ"כית הפותחת בחומש בראשית, דרך שמות העיר וכלה בסיפורי דוד, בוחן הרב תמיר גרנות את תולדות העיר ואת בחירתה הכפולה - בידי אדם ובידי שמים. היש בכך כדי ללמדנו על מהותה של ירושלים? 01- פרשת השבוע
הרב יצחק לוי שיעור 11 - משמעות השם ירושלים כחלק מסדרת שיעורים על ירושלים המקראית, עוסק הרב יצחק לוי בשם העיר "ירושלים" - במדרשי חז"ל, בפרשנות המסורתית, במקורות חיצוניים ובמחקר המודרני. אגב כך בוחן הרב יצחק לוי את היחס בין שני חלקי השם - "יראה" ו"שלום", ועומד מתוך כך על אופייה של העיר. השיעור עוסק בהבנות השונות למשמעות שמה של העיר, דרך עיון בפרשיות בהם נפגש אברהם עם ירושלים. ירושלים המקראית א
הרב יעקב מדן תפילה לכיוון ירושלים יש לכוון בהשתחוויות עד כמה שניתן כלפי ירושלים. ולכו"ע יכוון ליבו כלפי ירושלים וכלפי בית המקדש, כשם שעשה דניאל בתפילתו. נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי "מקדש מלך עיר מלוכה" על שני סוגי ההלל ועל משמעות ירושלים כ"מקדש מלך, עיר מלוכה". שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן שיחת ראשי הישיבה לפרשת בהר - ירושלים המאחדת היחס לעולם הבא בתורה שבכתב שונה מזה שבתורה שבעל פה. לאור הבדל זה הרב מדן מצביע על השכר המתואר בפרשתנו, ועל היותו שכר כללי ולא פרטי. האיחוד הנדרש בכדי להיות ראויים לשכר זה, תמיד החל בירושלים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין יפה נוף משוש כל הארץ שיחה ליום ירושלים תשנ"ו שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין יפה נוף משוש כל הארץ - שיחה ליום ירושלים ירושלים היא מצד אחד תשתית לעולם - הקיום הבסיסי של העולם נוצר ממנה, ומצד שני נובעים ממנה כל היופי וההדר של העולם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין ירושלים על ההיבטים המיוחדים באופייה של ירושלים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין קדושת ירושלים "עשר קדושות הן" - ואחת מהן היא קדושת ירושלים. לאור דברי הראב"ד, פורס הרב ליכטנשטיין שני ממדים של קדושת ירושלים - אחת השאובה מקדושת ארץ ישראל ורעותה הקשורה לעצמות העיר ירושלים. מתוך כך מקשר הרב בין יחסנו לירושלים ובין יחסנו לקדושה באופן כללי. קדושת ירושלים מייחדת אותה משאר ערי הארץ, אולם היא נובעת דווקא מקדושתה של הארץ. בימים שבהם עלולה ירושלים להיכלל במו`מ המדיני, עלינו לחזק את מעמדה של ירושלים בפרט ואת תופעת הקדושה בכלל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין דרישת ציון וירושלים שיחה ליום ירושלים: "כי אעלה ארוכה לך, וממכותיך ארפאך, נאום ה'. כי נידחה קראו לך, ציון היא, דורש אין לה" ... שיחת ראש הישיבה
הרב יהודה עמיטל יום חפציבה יום ירושלים היה צריך להיקרא יום חפציבה, שכן שחרור ירושלים מבטא את חפץ הקב`ה בישראל. ניסי מלחמת ששת-הימים הדגישו את התכנון הא-לקי ואת ההשגחה (הגלויה והנסתרת) על עם ישראל. עוד יש לציין, שלא שוחררה ירושלים אלא בזכות אחדות האומה.
הרב ברוך גיגי ירושלים של מעלה וירושלים של מטה ירושלים היא עיר שחוברה לה יחדיו - מאחדת את שבטי עם ישראל. אך ישנו איחוד נוסף המתרחש בירושלים, איחוד מפרה ומיוחד - בין ירושלים של מעלה לירושלים של מטה.
מר משה מושקוביץ הרפובליקה הדתית בארץ ישראל המבחן שלנו, ושל הציבור הדתי בכללותו, הוא בהגשמת מטרותינו ושאיפותינו בתוך כלל ישראל, ועלינו להיחלץ למשימה זו ללא יאוש.
מר משה מושקוביץ שוחררה עיר הקודש ירושלים, גוש עציון והר חברון דף מיומנו של מושקו מתאריך כ"ח באייר תשכ"ז - היום בו שוחררה ירושלים במלחמת ששת הימים. מושקו כותב ביומנו תכנית מפורטת של הצעות ותכניות לשיקומו של גוש עציון. תוך זמן קצר, הפך החלום למציאות.
הרב אהרן ליכטנשטיין 18: ירושלים - בין מקום קדוש למקום טהור הרכבת הקלה מפליגה מהר הרצל אל פסגת זאב, וחולפת דרך התחנה המרכזית והעיר העתיקה. עד כמה ברורה לנו הקרבה למקום המקדש והחיים התוססים ה'טבעיים'? הרב אהרן ליכטשנטיין זצ"ל דן בירושלים כסמל - סמל לטהרה וסמל לקדושה. כיצד נפייס בין המגמות הללו?
הרב יהודה עמיטל 19: פצחו ורננו יחדיו חרבות ירושלים הרב עמיטל זצ"ל מתעלה מעל לתקינות הפוליטית, שב ומדגיש את "הנצח זו ירושלים", את המשב המיסטי שמניד בנו שחרור ירושלים ומאפשר לנו להביט בעיניים רעננות על המציאות, ולמצוא בירושלים את המשען היהודי שלנו, אך גם את העתיד האוניברסלי "כי מציון תצא תורה". הוא משתף בחוויותיו האישיות ממלחמת ששת הימים, ומתוך כך עומד על סודה של ירושלים - "ביחס לירושלים מיסטיקה היא רציונאל, סתיר זה גליא, סתום זה נגלה". הממד הרוחני של ירושלים מתגלה מעבר לרובד של יום העצמאות שמתגלה במדינת ישראל כולה.
הרב אהרן ליכטנשטיין דו"ח מצב - שיחה ליום ירושלים תשנ"ז דו"ח מצב - שיחה ליום ירושלים תשנ"ז
ד"ר יוסף עופר שלום ירושלים השם 'ירושלים' מורכב, בין השאר, מהמילה שלום. מהי המשמעות של המילה 'שלום' בתנ"ך?
רבני ותלמידי הישיבה בונה ירושלים ה' סיכום מסיבת יום ירושלים תשנ"ב, כפי שהופיע בדף קשר 341.
רבני ותלמידי הישיבה המסע ליַרוּסַלֶם! את סיפור העלייה שלו, אשר מובא כאן ברמז, מבקש הרב סולומון לכתוב בספר, למען ידעו דור אחרון.
הרב יצחק לוי ירושלים בתנ"ך 669
הרב מנחם ליבטאג פסח, שבועות ויום ירושלים מדוע אין תאריך למעמד הר סיני, ואין גם אף מצווה המזכירה את מעמד הר סיני?
הרב מרדכי ברויאר יום ירושלים - אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה מזמור פ"ז שבתהילים עוסק בשבחה של ירושלים. חז"ל דרשו ממנו את אמרתם הידועה - "אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה". ואכן, נראה מהמזמור שכשהקב"ה יכתוב את מוצאו של כל אחד מבני האדם, כל היהודים ייכתבו על שם ירושלים, בלי קשר למקום הולדתם.
רבני ותלמידי הישיבה לרגל יום ירושלים תש"ס - דף קשר מיוחד לרגל יום ירושלים תש"ס יצא גליון מיוחד של דף-קשר. גליון שבת פרשת במדבר, כ"ט באייר תש"ס, גליון מספר 759. הגליון הכיל את שיחותיהם של ראשי הישיבה במסיבת יום העצמאות, דברים שנשא שם משה מושקוביץ, יו"ר הנהלת הישיבה, על ראשית ההתיישבות בגוש עציון ומאמר של הרב יואל בן נון, המנתח את הקמת מדינת ישראל מנקודת מבט מקראית-נבואית.