יחזקאל
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלחנן סמט פרשת פרה - הפטרת פרשת פרה (יחזקאל ל`ו, טז-לח) משמעות הפטרת פרשת פרה היא השוואה בין גאולת מצרים לבין הגאולה העתידית. מהם האמצעים הספרותיים בהשוואה זו? מהי משמעות ההשוואה? 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פתיחה לספר יחזקאל בשיעור הפתיחה לספר יחזקאל נעמוד בקצרה על אופיו הייחודי של הספר ועל מבנהו. לאחר מכן נעסוק בפסוקי הפתיחה של הספר, ובייחוד בתעלומת המילים הפותחות אותו: "וַיְהִי בִּשְׁלֹשִׁים שָׁנָה" – מבלי לבאר אחר איזה אירוע נמנות שלושים שנה אלו ובאיזו כרונולוגיה מדובר. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק א' (1) / מעשה המרכבה 'מעשה המרכבה' הוא מראה ייחודי, המתואר רק בספרנו. נעסוק בשאלה מדוע המרכבה מופיעה בספר יחזקאל דווקא ומה משמעותה, מתוך עיון במבנה שלה ובהופעותיה במהלך הספר. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק א' (2) / מעשה המרכבה בהקשר המקראי הרחב לאחר שעמדנו על משמעותו של מעשה המרכבה בספר יחזקאל, נצא הפעם מגבולות הספר, ונראה כיצד המרכבה קשורה למערכת כלי הנחושת שבחצר המקדש, וכיצד יש בנבואת יחזקאל המשך ישיר לסיפור מספר ירמיהו. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרקים ב'–ג' (1) / וְיָדְעוּ כִּי נָבִיא הָיָה בְתוֹכָם לאחר מראה המרכבה יחזקאל שומע לראשונה את דבר ה' ועל שליחותו כנביא. נעמוד על תפקידו הקשה והייחודי של יחזקאל, על הציווי החריג לאכול מגילה כתובה, ועל תגובתו של יחזקאל, החריגה אף היא, לשליחותו המאתגרת. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרקים ב'–ג' (2) / נבואת הצופה ונבואת האלם בחלקה השני של נבואת ההקדשה מובאות שתי נבואות קצרות – נבואת הצופה ונבואת האלם – הנראות כסותרות זו את זו. כיצד יש להבין את היחס ביניהן? בעיוננו נציע שני כיוונים בפתרון הבעיה, שניתן לראותם כמשלימים זה את זה. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק ד' (1) / נבואת המחבת ונבואת השכיבה בפרקים ד'–ה' באות שלוש נבואות שיחזקאל משתמש בהן בלבֵנה המסמלת את ירושלים במצור. נעסוק בנבואה הראשונה, הקצרה – נבואת המחבת – ונתחיל לעסוק גם בנבואה השנייה: נבואת השכיבה, שבה יחזקאל מצטווה לשכב על שני צדדיו במשך למעלה משנה. נבואה זו היא מן הנבואות התמוהות במקרא, וננסה לעמוד על משמעותה ועל הסמליות שבה. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק ד' (2) / נבואת השכיבה (המשך) נוסיף לעסוק בנבואת השכיבה ובמשמעותם של המספרים בה. נעמוד גם על המאכלים שיחזקאל מצטווה לאכול בתקופת השכיבה - לחם ממינים שונים של דגנים ועוגה משעורים - ונבאר את המשמעות של שתי האכילות. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק ה' (1) / נבואת השערות בפרק ה' מובאת הנבואה השלישית והאחרונה מ'נבואות הלבֵנה', שבהן יחזקאל משתמש בלבנה שהעיר ירושלים חקוקה עליה. נבואה זו היא החריפה והקשה מבין הנבואות האלה: יחזקאל נדרש לגלח את שערות ראשו וזקנו, על מנת לבטא את הכיליון הצפוי ליושבי ירושלים ולגולים. נעמוד על מבנהו הייחודי של הפרק ועל משמעותו. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק (09) פרק ה' (2) / לסיום נבואות הלבֵנה לסיום עיוננו ב'נבואות הלבֵנה' שבפרקים ד'–ה' נעמוד על שני עניינים. תחילה נציג את ההקבלות בין לשונו של יחזקאל בפרקים אלו ובין פרשת התוכחה בספר ויקרא, הקבלות שהן חלק מתופעה כללית יותר בספר יחזקאל. לאחר מכן נדון בהרחבה האם באמת ביצע יחזקאל את הציוויים התמוהים שנצטווה, או שמא היו הדברים במראה הנבואה בלבד. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק ו' / וְיָדְעוּ כִּי אֲנִי ה' בפרק ו' שתי נבואות קצרות, המציינות במפורש – לראשונה בספר – את החטא שבגללו יבוא החורבן: העבודה הזרה. נעמוד על הזיקה בין שני חלקי הפרק ועל הקשר הניגודי שבינן ובין נבואת הגאולה שבפרק ל"ו. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק ז' / בָּא הַקֵּץ פרק ז' משמש מבוא לנבואה הארוכה והדרמטית שבפרקים ח'–י"א. המסר המרכזי של הפרק הוא ההכרזה כי "בָּא הַקֵּץ", ונבואות הפורענות שנאמרו עד עתה עתידות להתגשם במהרה. נעמוד על תוכנו של הפרק ועל הביטויים הייחודיים ומשחקי המילים שבו. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק ח' / התועבות במקדש ובחצרותיו בפרקים ח'–י"א מובאת הנבואה המרכזית בנבואות החורבן של יחזקאל, ובה מתוארת הסתלקות השכינה מן המקדש בעקבות חטאיהם של יושבי ירושלים. בפרק ח' הקב"ה לוקח את יחזקאל לירושלים במראה הנבואה, ועורך עבורו 'סיור וירטואלי' בתחנות שונות שבהן מתקיימת עבודה זרה, וכולן במתחם המקדש עצמו. בסיומו של הסיור יחזקאל מקבל מסר מפתיע על אודות חומרתן של עברות שבין אדם לחברו. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק ט' / עונשם של יושבי ירושלים זהו הפרק השני בנבואה הארוכה על הסתלקות השכינה מירושלים, והוא מתמקד בעונשם של יושבי ירושלים. בנבואה נענשים יושבי העיר על ידי מלאכים, אך המאורעות בנבואה הם סמל למה שעתיד לבוא על העיר במציאות. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק י' / הסתלקות השכינה מן המקדש זהו הפרק השלישי מבין ארבעת פרקי הנבואה על מסעו של יחזקאל לירושלים במראות א לוהים. הנושא המרכזי בפרק הוא הסתלקות השכינה מן המקדש, אבל מתואר בו גם הציווי לאיש לבוש הבדים להשליך גחלים על ירושלים. נדון בציווי זה ובשאלה אם האיש מילא אותו, וכן נשווה בין תיאור המרכבה בפרקנו ובין תיאורה בפרק א'. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק י"א (1) / הסיר והבשר לקראת סופה של הנבואה הארוכה שבפרקים ח'–י"א, יחזקאל מתמודד עם שני פתגמים של אנשי ירושלים. הפתגם הראשון הוא: "לֹא בְקָרוֹב בְּנוֹת בָּתִּים, הִיא הַסִּיר וַאֲנַחְנוּ הַבָּשָׂר". נעמוד על משמעותו של הפתגם ועל ההתמודדות של יחזקאל עימו. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק י"א (2) / מקדש מעט בחלק השני של פרק י"א באה הנבואה הארוכה שבפרקים ח'–י"א לסיומה, ובו מתברר סוף סוף מה הייתה מטרתה המרכזית של הנבואה כולה, שתמציתה במענה לטענתם של אנשי ירושלים כלפי הגולים: "רַחֲקוּ מֵעַל ה', לָנוּ הִיא נִתְּנָה הָאָרֶץ לְמוֹרָשָׁה". נבחן את השורשים התאולוגיים לטענה זו, ונראה כיצד הנבואה כולה מכוונת לדחותה מכול וכול. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק י"ב (1) / יחזקאל גולה "לעיניהם" נעסוק בשתיים משלוש הנבואות שבפרק י"ב. בנבואה הראשונה, הארוכה שבהן, יחזקאל גולה באופן סמלי מביתו בסדרה של מעשים הנמשכת כיממה. את מי יחזקאל מסמל, ומדוע נזקק למעשים סמליים רבים כל כך? 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרקים י"ב (2) – י"ג (1) / נבואות, נביאים ונביאות בשלב זה מובאות בספר כמה נבואות על היחס של עם ישראל לנבואה ולנביאים. נעסוק בנבואה הראשונה, על הזלזול של העם בנבואות החורבן, ונתחיל ללמוד את הנבואה השנייה, על נביאי השקר ועונשם. נדון מדוע שיקרו נביאי השקר, ואם סברו שהם דוברים אמת – מדוע הם אשמים בכל זאת. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק י"ג (2) / עונשם של המתנבאים מליבם לאחר ההאשמות כלפי נביאי השקר מתוארים העונשים שיבואו עליהם. משם הנביא עובר לתופעה המקבילה של נביאות השקר, ואנו נעמוד על צדדי הדמיון ועל צדדי השוני בינן ובין נביאי השקר. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק י"ד / כַּעֲוֹן הַדֹּרֵשׁ כַּעֲוֹן הַנָּבִיא יִהְיֶה; נח, דניאל ואיוב בפרק י"ד שתי נבואות שאין ביניהן כל קשר. הנבואה הראשונה עוסקת בתופעה של אנשים הפונים אל הנביא לדרוש את דבר ה' בעודם עובדים עבודה זרה. הנבואה השנייה מזהירה שבבוא פורענות על ארץ, אפילו צדיקים כנח, דנאל ואיוב לא יצילו בנים ובנות, אך היא נחתמת בסיום מפתיע. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרקים ט"ו – ט"ז (1) / משל הגפן ומשל האסופית פרקים ט"ו–כ"ד בספר יחזקאל משופעים במשלים. נעסוק במשל הגפן הקצר שבפרק ט"ו, ונחל את עיוננו במשל הארוך ביותר בספר: משל התינוקת האסופית שבפרק ט"ז. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק ט"ז (2) / משל האסופית – המשך נלמד את המשכו של משל התינוקת האסופית: הבגידה הגדולה שבגדה ה' כשבגרה, והעונשים החמורים העתידים לבוא עליה. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק ט"ז (3) / משל האסופית – סיום בסיום עיוננו בנבואה על הנערה האסופית, הלוא היא ירושלים, נעמוד על ההשוואה בינה ובין סדום ושומרון ועל דברי הנחמה יוצאי הדופן החותמים את הנבואה. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק י"ז / משל הנשרים פרק י"ז מסיים את רצף המשלים המתחיל בפרק ט"ו. שלא כקודמיו, למשל זה מובא נמשל מפורט. אך האם הנמשל המפורש הוא כל המסר של הפרק, או שמא יש לו גם נמשל אחר, נסתר? 10 - עיון בספר יחזקאל

עמודים