ימים מיוחדים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יואל בן נון פסח - הסבה דרך חירות ושינוי בצורת הסדר כיצד מקיימים את מצוַת ההסבה? היכן ראוי לערוך כיום את הסדר? כיצד אפשר להפוך את סדר ליל הפסח למאורע חשוב ומשמעותי בחיי בני הבית בכלל, ובחיי הילדים בפרט? 01- פרשת השבוע
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה לצום גדליה הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל מתמודד עם הקושי הקיים בהזדהות עם משמעותו של צום גדליה, מתוך ניתוח עניינו של הצום והשוואה בין תקופתו של גדליה בן אחיקם לתקופתנו אנו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב עמיחי גורדין תעב תתעבנו - שיחה בעקבות הרצח בדומא 99.9999% מהציבור הדתי לאומי מתנגד לרצח התינוק בכפר דומא, ולרצח הנערה שירה בנקי. אבל התנגדות לא מספיקה. כדי לוודא שמעשים נוראיים כאלו לא יחזרו על עצמם עלינו לתעב אותם. שיחות שונות
הרב דוד הנשקה פורים - מגילת אסתר - תחפושת ספרותית מדוע אנו חוגגים את הצלתנו מיד המן, והלא בסוף המגילה נותרנו עבדים לאחשוורוש? לשם מה מאריכה המגילה בתחילתה ובסופה בתיאור משתה אחשוורוש ומלכותו על איי הים? מה פשר דברי חז"ל, "עד דלא ידע בין ארור המן לבין ברוך מרדכי"?
הרב יואל בן נון יום העצמאות - מזמור שיר ליום עצמאותנו מזמור ק"ז תוקן ע"י הרבנות הראשית להיאמר ביום העצמאות. נראה שהוא מתאר במדויק את הגאולה הציונית: קיבוץ גלויות בדרך הים מארבע קצוות הארץ לאחר צרה נוראית. בסיום המזמור, מתואר אובדן-הדרך של הדור שאינו מבין את עוצמת גאולתנו ואינו יודע להודות על כך לקב"ה.
הרב מרדכי ברויאר יום ירושלים - אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה מזמור פ"ז שבתהילים עוסק בשבחה של ירושלים. חז"ל דרשו ממנו את אמרתם הידועה - "אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה". ואכן, נראה מהמזמור שכשהקב"ה יכתוב את מוצאו של כל אחד מבני האדם, כל היהודים ייכתבו על שם ירושלים, בלי קשר למקום הולדתם.
הרב עמיחי גורדין סיום הדף היומי, תשס`ה - רבי מאיר שפירא ניצח את מייקל ג'ורדן מדוע כדאי ללמוד דף יומי?