ימי התשובה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן תשובה ישנה גישה הרואה בחזרה בתשובה התנערות מחטא כך שהוא אינו קיים יותר ואינו חלק מהאדם. ישנה גישה אחרת שאינה מקבלת את העלמות ומחיקת החטא. התשובה היא התעלות מעל. היא התקדמות ביחס למקום שהיה קיים באדם. ולכן בעת הווודיוי צריך לחשוב על מה אנו מתוודים מעבר לרשימה הכתובה בסידור. כשסופו של דבר מטרת עשרת ימי תשובה אינה רק ההתרחקות מהחטא- אלא ההתקרבות להקב`ה. שיחות מועדים
הרב אהרן ליכטנשטיין "מן המצר קראתי י-ה" – על תשובה של נורמה ותשובה של משבר דברים שלהלן אני מבקש לבחון שני דגמים של תשובה, על מקורותיהם, אופיים, והיחס שביניהם. שיחות מועדים
הרב יעקב מדן על התשובה ימי התשובה נקבעו לתחילת השנה. התשובה היא תשובה לקראת ולא תשובה מהעבר בלבד. עיקרה אינו בריחה מן החטא (עם כל חשיבותה) אלא תשובה אל ה'. אנו פותחים את השנה החדשה באמירה לקב"ה כמה חשוב לנו לשוב אליו, להיות קרובים אליו, ללא המחיצה של ”עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין א–לוהיכם”. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל שני פתחים והאש הגדולה שיחה שהעביר הרב עמיטל ביום שני, ט"ו אלול תשס"ה. מוקדשים לתלמידים החדשים מאוסטרליה ודרום אפריקה שהצטרפו השבוע לספסלי בית המדרש. ברוכים הבאים! שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל שיחה ליום הכיפורים - שתי עצות ליום הכיפורים שתי עצות ליום הכיפורים מפי הרב עמיטל זצ"ל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין שתי דרכי תשובה פרשת מצורע חושפת בפנינו תהליך ארוך של טהרה, אשר האבן עזרא מקשר לתהליך החניכה של הכהנים. נראה מה המכנה המשותף בין התהליכים, ואיזה מודל של תשובה אפשר לגזור מהם. מולו, נציב מודל תשובה נוסף, לאור קרבן החטאת והייחודיות שלו, להבנת הרמב"ן. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין "יעזוב רשע דרכו" "אי זו היא תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו, ופירש ולא עשה מפני התשובה" (ב', א). שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יהודה עמיטל לנו בושת הפנים בניגוד למקובל, הרמ`א מקל יותר מהמחבר בשאלת אמירת הסליחות. למה? האם זה קשור לגודל המעמד של חודש אלול, שהיום כבר קשה להתחבר אליו? מהי בושת פנים אותה אנו מזכירים בתחילת הסליחות? האם זה משום שכל השנה אנו מטייחים את הביקורת העצמית ומפנים ביקורת רק כלפי חוץ? האם זה יכול להיות בגלל שאנו מגיעים להכרה שמה שכבר כן קיימנו היה ללא 'טעם', ללא לחלוחית? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב יעקב מדן התיקון שבתשובה התורה מבדילה בהתיחסותה לאונס של אישה פנויה ואישה נשואה. ניתן ללמוד מכך על ההבדל שבין עבירות שבין אדם לחבירו לבין עבירות שבין אדם למקום. עבירות שבין אדם למקום אינן ניתנות לשינוי אלא רק לתשובה. לעומתן, עבירות שבין אדם לחבירו ניתן לתקן על ידי קבלת אחריות על המעשה ועשיית פעולת תיקון.
הרב אהרן ליכטנשטיין 23-03: מן המצר קראתי-ה
הרב יעקב מדן 24-02: הפטרת השבת שבעשרת ימי תשובה
רבני ותלמידי הישיבה הד עציון תורני לחגי תשרי תש"ף נויזלטר מלא מאמרים תורניים - נוח להדפסה.
הרב יהודה עמיטל סדר הסליחות מחברי הסליחות סידרו את הסליחות כשם שסידרו אותם כדי לגרום לאדם להרגיש את הנוכחות האלוקית, וכדי להדגיש את חשיבות ההידמות לקב`ה.
הרב אלי חדד 10: היחס בין וידוי ותשובה ברמב"ם
ד"ר יהודה פרנקל 12: "וכפר אהרן על קרנתיו אחת בשנה"
הרב יאיר קאהן 13: הנה אנוכי כורת ברית
הרב יעקב פישר 13: "וחותם יד כל אדם בו"
הרב יצחק ברט תקיעת השופר בחודש אלול תקיעת שופר בחודש אלול , על שום מה ?
הרב עוזי פרידליך 12: מה בין דוד לשאול
יעקב גניזי 11: מה בין כסה לעשור?!