ירמיהו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דוד סבתו חורבן ירושלים וגורלו של ירמיהו (פרקים לט-מ) בפרק ל"ט מתוארת אחריתה המרה של ירושלים. מאמצי ירמיהו שהטיף לכניעה ולקבלת עול בבל - עלו בתוהו, ולאחר מצור ממושך של כשנה וחצי הובקעו חומות ירושלים. צדקיהו שביקש להימלט מהבבלים נתפס ונענש באכזריות מרובה. המראה האחרון שראה לנגד עיניו, רגע לפני שהתעוור בידי הבבלים, הוא מראה בניו הנשחטים לנגד עיניו. הבבלים החריבו ושרפו את העיר, והגלו את שארית יושבי ירושלים לבבל (א-ט). יחד עם התיאור הקשה של החורבן וההרג, נראים בחלקו השני של פרק גם כמה ניצני תקווה: נבוזראדן מותיר את דלת העם בירושלים (י), ומציל בהוראת נבוכדרצר את ירמיהו (יא-יד). בסוף הפרק נזכרת נבואת הצלה שניבא ירמיהו קודם החורבן, בחצר המטרה, על עבד מלך הכושי שהצילו ממוות בבור הטיט (טו-יח). 09 - ספר ירמיהו
הרב דוד סבתו רצח גדליהו (חלק א') (פרקים מ-מא) לאחר חורבן ירושלים והגליית אנשיה לבבל, מפקיד מלך בבל על דלת העם שנותרה בארץ את גדליהו בן אחיקם בן שפן. בחירתו של גדליהו לתפקיד זה אינה מקרית. כמה נתונים חשובים ידועים לנו על משפחתו של גדליהו. שפן סבו היה סופרו של המלך יאשיהו, והיה שותף בתהליך התיקון שהוביל יאשיהו בעקבות מציאת ספר התורה (ראו מל"ב כב). אחיקם אביו היה שר בימי יאשיהו, ונזכר כמי שהציל את ירמיהו ממוות בידי העם לאחר נבואתו על המקדש (לעיל כ"ו, כד); מל"ב כ"ב,יג. על בן אחר של שפן, גמריהו, ובנו מכיהו למדנו בסיפור האיגרת הנבואית בפרק ל"ו. מסתבר שמשפחת שפן הייתה מתומכיו של ירמיהו, והתנגדה למרדו של צדקיהו בבבל. נראה שיש בהיסטוריה משפחתית זו גם להסביר את תמיכתו של ירמיהו בו. בנוסף, נראה שמשום כך ראה מלך בבל לנכון להפקיד את גדליהו, בן לאותה משפחה, שנתפס בעיניו כנאמן לשלטון הבבלי , מתוך מגמה לשמור על ממלכת יהודה מפני שממה ולטפח בה יישוב חקלאי הכפוף למרותו. 09 - ספר ירמיהו
הרב דוד סבתו רצח גדליהו (ב') – דילמת הירידה למצרים לאחר רצח גדליהו עומדים אנשי שארית יהודה אובדי עצות בשאלת המשך דרכם. מלבד הפגיעה האישית בגדליהו הייתה לרצח גם השפעה לאומית דרמטית, שהרי רצח המנהיג הרשמי של שארית הפליטה שמונה בידי מלך בבל, עשוי לחסל את הסיכוי האחרון לשקם את היישוב היהודי בארץ. קבוצת האנשים בהנהגת יוחנן בן קרח יורדת דרומה, כאשר מגמתם 'ללכת לבוא מצרים' – לבקש מקלט אצל אויבתה המרכזית של בבל, אך עוצרים בתחנת ביניים ב'גרות כמהם' אשר אצל בית לחם . החשש המרכזי שלהם הוא שלאחר הרצח ינקמו הכשדים ביהודים שנותרו כעונש על מרידתם, ולא יבחינו בין האשמים האמיתיים ברצח לבין תומכי גדליהו. כולם יהיו חשודים בעיניהם בהריגת הפקיד שהופקד בידי מלך בבל. 09 - ספר ירמיהו
הרב דוד סבתו הנבואה ליהודי מצרים (פרק מ"ד) פרק מ"ד חותם את סיפורו של ירמיהו. פרק מ"ג סיפר על ירידתם של יוחנן בן קרח ושארית הפליטה למצרים, בניגוד לדברי ירמיהו (יחד עם ירמיהו וברוך שנלקחו כנראה בעל כרחם). בפרק מ"ד מתואר הדיאלוג בין ירמיהו לשארית יהודה במצרים, שבמוקדו נבואת תוכחה על חטא עבודה זרה. זו הנבואה האחרונה של ירמיהו לעם ישראל בספר, והיא כוללת כמה לשונות מרכזיים בנבואת ירמיהו ומהווה מעין סיכום מר של שליחותו הנבואית. 09 - ספר ירמיהו
הרב משה ליכטנשטיין פרשת פינחס - ירמיהו ומשה - שני מודלים של נבואה ההפטרה היא נבואת ההקדשה של ירמיהו. השיעור עוסק בהשוואה בין הקדשת ירמיהו להקדשת משה. משה מסרב ומתנגד למינוי ואילו ירמיהו רק מבקש חיזוק. הבדל זה קשור להבדל שבין תפקידיהם: משה הוא נביא שתפקידו גם להנהיג ואילו ירמיהו הוא נביא שתפקידו להיות שופר לדברי הקב"ה. השיעור גם עוסק בקצרה בנבואת סיר נפוח הנאמרת לירמיהו ומכינה אותו לכך שהוא יהיה בעיקר נביא חורבן. עיון בהפטרות
הרב עדיאל זימרן זכרתי לך חסד נעורייך (ירמיהו ב') נבואתו הראשונה של ירמיהו, בראשית פרק ב', היא נבואת נחמה הפותחת פרק של נבואת פורענות. מהו אופייה של נבואה זו? האם זוהי נבואת-המשך להקדשת ירמיהו, אולי פתיחה כללית לספר, ושמא פתיחה לנבואת הפורענות? עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן תודעת ההיסטוריה - הדרך לידיעת ה' (ירמיהו ב') ירמיהו מדגיש כי עם ישראל שכח את הקב"ה כי הוא שכח את ההיסטוריה - את ניסי יציאת מצרים, את ימי הנדודים במדבר ואת כיבוש הארץ. תוכחה זו משתלבת עם דברי התורה, שראתה בלימוד ובזכירת תולדות עם ישראל דרך המלך להכרת ה'. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב עדיאל זימרן נבואות ירמיהו על ירושלים מדוע ניסה ירמיהו לשכנע את עם ישראל להיכנע לבבלים? מדוע לא צידד בהתנגדות תקיפה, מתוך אמונה בה'? עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב משה ליכטנשטיין ירמיהו ומשה - שני מודלים של נבואה הפטרת השבוע נקראית אצל הספרדים גם לפרשת שמות ובכך היא משווה בין בחירת משה להקדשת ירמיהו. קיימים סוגים שונים של נביאים, ירמיהו מנבא לעם ישראל ואילו משה נשלח להנהיג שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב דוד סבתו גאולת שדה חנמאל (פרק לב) פרק ל"ב מוקדש כולו לסיפור דרמטי המתרחש בערוב ימיה של ירושלים, בשעת המצור הבבלי על העיר, זמן קצר לפני חורבנה. בפרק זה, ירמיהו מצטווה על ידי ה' לעשות מעשה מפתיע המנוגד לכל הבנה מציאותית – לקנות שדה מיד בן דודו. מעשה זה מפתיע עוד יותר משום שהוא נעשה כאשר ירמיהו מצוי בכלאו בחצר המטרה. לפי דברי ה', קניה זו תהווה סמל להתחדשות ולגאולה שתבוא לאחר הגלות (א-טו). עיקרו של הפרק כולל דו שיח בין ירמיהו, המקשה על הנהגת ה' בשעה זו (טז-כה) לבין ה', המשיב לו בנאום ארוך (כו-מד). בשיעור נבחן את פשר קושייתו של ירמיהו ואת משמעותה של תשובת ה'.

עמודים