כולל שבת
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שלמה לוי מוקצה מחמת איסור כולל הלכה שבת
הרב שלמה לוי מוקצה מחמת גופו כולל הלכה שבת
הרב שלמה לוי יחוד מוקצב והכנתו לשימוש בשבת כולל הלכה שבת
הרב שלמה לוי ביטול כלי מהיכנו וגרף של רעי כולל הלכה שבת
הרב שלמה לוי מוקצה מחמת איסור כולל הלכה שבת
הרב יוסף צבי רימון ערב פסח שחל בשבת קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון סעודות שבת קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון ערב פסח שחל בשבת קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב ברוך גיגי קדושת השבת, המועדים ויום הכיפורים מהו היחס בין איסורי מלאכה לקדושת היום? בשיעור זה נעסוק בהבדלים שבין איסורי המלאכה בשבת ויו`ט, ואף נברר האם הבדלים אלו נובעים מקדושתם השונה של הימים. בנוסף לכך, נבחן את רמת הקדושה של יום כיפור ואת השלכותיה על איסורי המלאכה שבו. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ברוך גיגי צרכי שבת נעשים ביום טוב השיעור הקודם עסק במחלוקת האמוראים בנוגע לדין `הואיל`. בשיעור זה נדון בשאלה האם גם רבה המקבל את דין `הואיל` יכול לסבור שצרכי שבת נעשים ביום טוב. שאלה זו נבחן ברמת ניתוח הסוגיה עצמה, ואף נתמודד עם השאלה כיצד מתיישבים הדברים עם איסור הכנה. קש"ת - ענייני מועדים
הרב ניצן ברגר שבת הגדול קש"ת - פרשת השבוע