לפני סיני
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה לב גולדברג ארץ ישראל (ט) – ישוב ארץ ישראל (כו) בשיעור זה נראה את מצוות ישוב ארץ אצל הרמב"ן והרמב"ם. לפני סיני (4)
הרב יהודה לב גולדברג ארץ ישראל (י) – נסיגה מארץ ישראל (כז) בשיעור זה נדון במעמד ההלכתי של שאלת מסירת שטחים של ארץ ישראל. לפני סיני (4)
הרב יהודה לב גולדברג ארץ ישראל (יא) – חיוב עלייה (כח) בשיעור זה נבחן את צדדי ואופן החיוב של מצוות יישוב ארץ ישראל ועליה לארץ. לפני סיני (4)
הרב יהודה לב גולדברג ארץ ישראל (יב) – ביקור ומתן עדיפות לארץ ישראל (כט) בשיעור זה נסקור את המקום בהלכה של ביקורים בארץ, והיחס של מבקרים לארץ. לפני סיני (4)
הרב יהודה לב גולדברג המרדף אחר החיים המוסריים (א) - סדום ואברהם (ל) בשיעור זה נפתח בחקירת ערך היסוד השלישי של ברית האבות, המרדף אחרי החיים המוסריים. לפני סיני (4)
הרב יהודה לב גולדברג המרדף אחר החיים המוסריים (ב) – דרכם של סדום ודרך ה' (לא) בשיעור זה נמשיך את עיסוקנו בפרקים יח-יט בספר בראשית, אשר מנגידים את אברהם, דוגמת מופת של צדקה וחסד, לאנשי העיר סדום האכזריים וקרי הלב. לפני סיני (4)
הרב יהודה לב גולדברג המרדף אחר החיים המוסריים (ג) – סדום וירושלים (לב) בשיעור זה נמשיך בהשוואה בין דרכו של אברהם לדרכו של סדום, ובפרט בהשוואה בין סדום וירושלים. לפני סיני (4)
הרב יהודה לב גולדברג המרדף אחר החיים המוסריים (ד) – מידת סדום ולפנים משורת הדין -חלק א' (לג) בשלושת השיעורים האחרונים ניתחנו לפרוטרוט את תפקידה ואת משמעותה של העיר סדום בספר בראשית ובמקומות אחרים בתנ"ך. בשיעור זה נתמקד במידת סדום, ובקשריה ל'לפנים משורת הדין' ול'צדקה ומשפט'. לפני סיני (4)
הרב יהודה לב גולדברג המרדף אחר החיים המוסריים (ה) – מידת סדום ולפנים משורת הדין – חלק ב' (לד) לאחר שהדגשנו את החפיפה המשמעותית בין 'לפנים משורת הדין' ל'צדקה ומשפט' בשיעור האחרון, אנו שואלים כעת: האם ישנם הבדלים מעשיים כלשהם בין שני מקורות אלו? ומה מוסיף צירופה של 'ברית אבות' לדיון? לפני סיני (4)
הרב יהודה לב גולדברג המרדף אחר החיים המוסריים (ו) – אינטואיציה מוסרית (א) – מוסר יהודי (לה) בשני השיעורים האחרונים חקרנו את הרעיון הדואלי של 'לפנים משורת הדין', כפי שהובן על ידי מורי ורבי הרב אהרן ליכטנשטיין, ושל הצו המוסרי של 'ברית אבות' לרדוף אחר צדקה ומשפט, כשתי חלופות לפוזיטיביזם הלכתי. בשיעור זה נמשיך לעסוק בנושא זה, ובהרחבה במשמעות החוק והמוסר היהודי. לפני סיני (4)
הרב יהודה לב גולדברג המרדף אחר החיים המוסריים (ו) – אינטואיציה מוסרית (ב) – דין פשרה (לו) בשיעורים הקודמים התחלנו במסענו לקראת אפיון ובחינת מקרים נוספים שבהם הקורפוס היהודי מעודד במפורש שימוש באינטואיציה מוסרית. בשיעור זה נמשיך לעקוב אחר רעיונות הצדק האינטואיטיבי ולהראות את הקשר שלהם למורשת 'צדקה ומשפט' של אברהם. לפני סיני (4)
הרב יהודה לב גולדברג המרדף אחר החיים המוסריים (ח) – אינטואיציה מוסרית (ג) – תפקיד המלך – חלק א' (לז) האם למלך יש סמכות לחוקק חוקים מחוץ להלכה? מהו התפקיד שמקצה המסורת היהודית למלך? לפני סיני (4)
הרב יהודה לב גולדברג המרדף אחר החיים המוסריים (ט) – אינטואיציה מוסרית (ד) – תפקיד המלך – חלק ב' (לח) מהו היחס בין ההלכה לחוק האזרחי? האם תיתכן מערכת עצמאית של צדק, מצד המלך? לפני סיני (4)
הרב יהודה לב גולדברג המרדף אחר החיים המוסריים (י) – אינטואיציה מוסרית (ה) – המלך ו'צדקה ומשפט' (לט) על אילו עקרונות מוסריים נשענת המלוכה? האם על 'ברית סיני', או שמא על מסורת קדומה יותר? לפני סיני (4)
הרב יהודה לב גולדברג המרדף אחר החיים המוסריים (יא) – העם היהודי ו'צדקה ומשפט' – חלק ראשון: בתנ"ך ובחז"ל (מ) כיצד העיקרון של "צדקה ומשפט" בא לידי בתנ"ך? האם זו משימה של בית דוד או של כלל העם? לפני סיני (4)
הרב יהודה לב גולדברג המרדף אחר החיים המוסריים (יב) – העם היהודי ו'צדקה ומשפט' – חלק שני: צדקה, משפט, חסד ורחמים (מא) כיצד באים "צדקה ומשפט" לידי ביטוי בברית אבות? מה היחס בינם ובין "חסד ורחמים"? לפני סיני (4)
הרב יהודה לב גולדברג המרדף אחר החיים המוסריים (יג) – חיי צדקה ומשפט – חלק ראשון: דבר הרשות (מב) מהן ההשלכות של ערכי "צדקה ומשפט" על חיינו? ומה הקשר של "ועשית הישר והטוב" ו"הלכת בדרכיו" לכך? לפני סיני (4)
הרב יהודה לב גולדברג המרדף אחר החיים המוסריים (יד) – חיי צדקה ומשפט – חלק שני: מדיניות הלכתית וקהילתית (מג) מהו מעמדה של המוסריות בחשיבה ההלכתית? האם צדקה ומשפט באים לידי ביטוי במדיניות הקהילתית והחברתית? לפני סיני (4)

עמודים