מידת הביטחון
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין מידת הביטחון שיחה שניתנה בעקבות מלחמת יום הכיפורים