מלכים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אלחנן סמט שיעור 53: מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה כדבר ה' (כ"ב, א-לח) חלק י המעמד השמיימי שמתאר מיכיהו בנבואתו השנייה מעורר תהיות קשות. כמה מהראשונים פירשו כי מעמד זה לא אירע באמת, ומיכיהו בדה אותו כהמחשה ציורית לדבר ה' על מיכיהו. מבנה הנבואה וסגנונה מחזקים פירוש זה. 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
הרב אלחנן סמט מלחמת רמות גלעד ומות אחאב בה כדבר ה' (כ"ב, א-לח) יח. יהושפט מדוע הצטרף יהושפט לאחאב למלחמה למרות התנגדותו הנבואית של מיכיהו שאת הזמנתו יזם יהושפט עצמו? 06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)