מסכת חגיגה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי חגיגה דף כה – בין יהודה לגליל בסוגייתנו, מופיעה הסתייגות מן הכלל אותו למדנו בסוגיות הקודמות כי עמי הארץ שביהודה נאמנים על טהרת יין ושמן...