מסכת חולין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ ובכן צדיקים בסוגיתנו נאמר שהעולם מתקיים בזכות מ`ה צדיקים. נדון במשמעות קביעה זו. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ ביטול בשישים וביטול בשישים ואחד איסור שנתערב בהיתר בטל בשישים. נדון בטעם הלכה זו, וביישום הדברים לגבי ביטול ביצה בשישים ואחת. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ טעם כעיקר נדון בקצרה ביסוד דין טעם כעיקר. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ המתנה בין בשר לחלב נדון בחובה להמתין בין אכילת בשר ואכילת חלב. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ נטילת ידיים לסעודה נעסוק בטעמים לנטילת ידיים לסעודה. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ תפקידה של המליחה סדר המליחה בשלימותו. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ תהליך המליחה נדון ביחס שבין איסור בישול ואיסור אכילה בבשר וחלב. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ שיערו מינימאלי ליד ושומר היחס בין דין בריה לשיעור המינימאלי של יד ושומר דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ משקין שתי אפשרויות בהגדרת משקין - מבוסס על שיעורו של מורנו הרב ליכטנשטיין שליט`א, שסוכם על ידי הרב מתן גלידאי דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ עכבר שחציו בשר וחציו אדמה האם קיים עכבר שנברא מן האדמה? כיצד יש להתייחס לסתירה שבין דברי המשנה בהקשר זה ובין הממצאים המדעיים המוכרים לנו? דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ הפלא שבטבע והפלא שבנס היחס בין החוקיות שבטבע ובין הנס המשדד את מערכות הטבע. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ מתנות זרוע לחיים וקיבה הלכה למעשה הפרשת מתנות זרוע לחיים וקיבה בעידן המודרני - בעיות ופתרונות דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ נתינה ו"עזיבה" במתנות עניים משמעותה של דרשת `תעזוב אותם`, ואופיין של מתנות עניים. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ שילוח הקן בזכר דיון בשילוח הקן בציפור זכר לאור טעמי מצות שילוח הקן. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ לאו הניתק לעשה דיון במשמעות הרעיונית של הכלל `אין לוקים על לאו הניתק לעשה`. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו פתיחה לדיני שחיטה בעיון זה נדון במהותה של מצוות השחיטה וביחס שבינה ובין איסור נבלה. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו קרומית של קנה בעיון זה נדון בהגדרת קרומית של קנה ככלי לעניין טומאה ושחיטת קדשים. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו סכנתא ואיסורא בעיון זה נדון ביחס שבין ספק איסורא ובין ספק סכנתא. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו סכין שנמצאת פגומה בעיון זה נדון במחלוקת רב הונא ורב חסדא בדין סכין שנמצאת פגומה לאחר השחיטה. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו תלוש ולבסוף חיברו בעיון זה נדון במעמדו של חפץ תלוש שלבסוף חיברו בתחומים הלכתיים שונים. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו שחיטת חולין ושחיטת קדשים בעיון זה נדון בדעת רבי עקיבא שלא הייתה שחיטת חולין במדבר. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו בריה בעיון זה נדון במעמדם של דברים המוגדרים כ-`בריה בפני עצמה`. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו שנות עבודת הלויים בעיון זה נדון בהגבלת הגילאים של עבודת המשא של הלויים. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו אורך סכין השחיטה בעיון זה נדון בצורך שסכין השחיטה תהיה באורך של מלוא צוואר כששוחט בהולכה אחת. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו כוונת הכופה בעיון זה נדון באפשרות שכוונתו של אדם הכופה את חברו תיחשב ככוונתו של האדם עצמו. דף יומיומי חולין

עמודים