מסכת יומא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ מעילה בדם נדון במשמעותה של הכפרה על מזבח הקטורת. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ אנא השם ואנא בשם בווידוי הכהן הגדול ביום הכיפורים נדון בנוסחי "אנא השם" ו"אנא בשם" הנאמרים בוידוי הכהן הגדול ביום הכיפורים. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ פתיחה למסכת יומא נדון בשמה של המסכת - יומא. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ יומא ב'-ג', פרישת כהן גדול קודם יום הכיפורים נדון בפרטיה של מצות פרישת כהן גדול שבעה ימים קודם יום הכיפורים. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ חורבן המקדש נדון באגדתא המפורסמת על העבירות שהובילו לחורבן בית ראשון ולחורבן בית שני. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ מזוזה במקדש נדון ביסוד הפטור של מקום קדוש ממזוזה. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ רבי אליעזר בן יעקב הגמרא בסוגייתינו מייחסת את מסכת מידות לר' אליעזר בן יעקב. נציע, על דרך הדרש, ביאור לייחוס זה. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ דרך ימין נדון בדין `כל פניות שאתה פונה יהיו דרך ימין`, וביישומו בסוגייתינו. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ טהרת כלים ושפיכות דמים נדון בחומרת התופעה שלפיה טהרת כלים חמורה משפיכות דמים. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ תרומת הדשן נדון בתרומת הדשן מבחינה הלכתית ומבחינה רעיונית, בזיקה לחג החנוכה. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ טבילה לתוספת טהרה הנכנס למקדש נדרש לטבול. נדון בעניינה של טבילה זו, ובמשמעותה של טבילה לתוספת טהרה. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ טבילות וקידושים ביום הכיפורים נדון ביחס שבין טבילה ובין קידוש ידיים ורגליים, ובמשמעות קידוש ידיים ורגליים מצד עצמו. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ זכר צדיק לברכה נדון במשמעותן של דרשות חז`ל אודות `זכר צדיק לברכה`. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ וכל אדם לא יהיה באוהל מועד נדון במשמעותה הרעיונית של הוראת `וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו`. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ הצתת אליתא נדון ביחס שבין הצתת אליתא ובין מערכות גזרי העצים על המזבח. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ הפקרת ממונו של הכהן הגדול לגבי אחיו הכהנים נדון בהפקרת זכותו הממונית של הכהן הגדול בפר יום הכיפורים, כדי שיוכלו להתכפר בו שאר אחיו הכהנים. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ מקראות שאין להם הכרע נדון בעניין המקראות שאין להם הכרע. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ סדר העבודות נדון במעילה בדם קודם שנזרק על גבי המזבח. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ שני שעירי יום הכיפורים, וזיקתם זה לזה נסביר את דעת ר' יהודה, המדגיש את הזיקה בין השעיר המשתלח ובין דם השעיר הפנימי. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ איש עתי נדון בזהותו ובהלכותיו של `האיש העתי` המשלח את השעיר לעזאזל. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ ולא יזח החושן נדון בגדרו ובטעמו של האיסור להזיח את החושן מן אפוד. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ חמשת עינויי יום הכיפורים – פתיחה לפרק השמיני נדון בתוקפם של חמשת עינויי יום הכיפורים. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ שיעורי אכילה ושתייה ביום הכיפורים - יישוב הדעת נדון בהגדרה הייחודית של `יישוב הדעת` בעניין אכילה ביום הכיפורים. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ שיעורי תורה נדון בתפיסה המשתקפת בסוגייתינו ביחס לשיעורי תורה בכלל. דף יומיומי יומא
הרב אביהוד שורץ כפרה ותשובה נדון בזיקה שבין הכפרה והתשובה - בעיצומו של יום ובשעיר המשתלח דף יומיומי יומא

עמודים