מסכת יומא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו הרואה קרי ביום הכיפורים דיון בהיגיון שבבסיס דברי הגמרא אודות הרואה קרי ביום הכיפורים. דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי קרבן ציבור של כהן גדול נעסוק בקרבן הכהן הגדול ונסביר מדוע הוא נחשב לקרבן ציבור. דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי הוי פיקח ושתוק נעסוק בדין טומאה הקשור לקרבן מנחת העומר. דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי היסח הדעת נעסוק ברמת ההכרה הנדרשת בעת הנחת תפילין. דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי שני בתים נעסוק בכך שהיה הכהן הגדול נושא אשה נוספת על אשתו ביום הכיפורים. דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי מי לא מיטריד נעסוק בסיבת החשש בגמרא בנוגע לשמא יאכל. דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי כמגנדא נעסוק בהזאת הכהן את דם החטאות. דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי תרומת הדשן. נעסוק בתרומת הדשן שנעשתה ביום הכיפורים. דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי עשרה ניסים נעסוק באחד מהניסים המובאים בסוגייתנו שנעשו במקדש. דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי גברא דמריה סייעיה משוא פנים כלפי הקב`ה בין דוד לשאול. דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי עבודה בלילה נעסוק בדברי רבי זירא על עבודה בלילה של זר. דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי צלותיה דאברהם נעסוק בדיון אודות תחילת זמן ההקרבה של תמיד של בן הערביים דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי הרהורי עבירה קשו מעבירה נדון בסיבה אשר בגללה הרהורי עבירה קשים מעבירה דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי צירוף נדון בשאלה כיצד ניתן לחמם מים לטבילתו של הכהן הגדול דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי פרוה נעסוק באדם שעל שמו קרויה לשכת הפרוה דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי כיצד מתודה נעסוק בנוסח הווידוי דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי לשון של זהורית נעסוק בלשון של זהורית דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי פר של כהן גדול נעסוק בייחודו של פר הכהן הגדול דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי ואסף איש טהור נעסוק בהגדרת חובת האיסוף של אפר פרה אדומה דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי קטורת שהתפזרה ונאספה קטורת שהתפזרה ונאספה - האם כף הכהן היא ככלי שרת דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי חפן חברו נדון ביכולת של כהן לחפון את הקטורת בשביל הכהן הגדול דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי כהן גדול שמת נעסוק בשאל האם פרו של הכהן הגדול הוא קורבן ציבור או קורבן שותפים דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי כמצליף הסברים שונים של אופן ההזאה של הכהן הגדול 'כמצליף' דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי 'הניח דם השעיר ונטל דם הפר' נדון בהליך ההחלפה בין דם הפר לדם השעיר דף יומיומי יומא
הרב ירון בן צבי מקצת דמים נדון בשאלה מה ניתן לעשות כאשר דם הפר ודם השעיר נתערבבו דף יומיומי יומא

עמודים