מסכת מידות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ פרצות שפרצו מלכי יון נזכיר את המשמעות שמעניק הגר`א לי`ג הפרצות שפרצו מלכי יון בסורג שלפני החיל. דף יומיומי מסכת מידות
הרב אביהוד שורץ שער הרחמים משנתנו עוסקת בפישפש הסמוך לשער ההיכל, אשר היה נעול. נדון במשמעותו, ובקשר אפשרי בינו ובין שער הרחמים. דף יומיומי מסכת מידות
הרב אברהם סתיו הסנהדרין הגדולה דיון בתפקידיה של הסנהדרין הגדולה מתוך אזכורה במשנתנו. דף יומיומי מסכת מידות
הרב ירון בן צבי פתיחה למסכת מידות דף יומיומי מסכת מידות
הרב אביהוד שורץ מידות דף לה – פרצות שפרצו מלכי יון נזכיר את המשמעות שמעניק הגר"א לי"ג הפרצות שפרצו מלכי יוון בסורג שלפני החיל.
הרב אביהוד שורץ מידות דף לו – שער הרחמים משנתנו עוסקת בפשפש הסמוך לשער ההיכל, אשר היה נעול. נדון במשמעותו, ובקשר אפשרי בינו ובין שער הרחמים.
הרב אברהם סתיו מידות דף לז – הסנהדרין הגדולה דיון בתפקידיה של הסנהדרין הגדולה ובאזכורה במשנתנו.
הרב ירון בן צבי מידות דף לד – פתיחה למסכת מידות הקדמה למסכת מידות.