מסכת קנים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ פתיחה למסכתות קינים ונידה - הן הן גופי תורה לקראת לימוד מסכת קינין ומסכת נידה, נעיין בדברי המשנה באבות המגדירה שני נושאים אלה כ`גופי הלכות`. דף יומיומי מסכת קנים
הרב אברהם סתיו שבעה קנים דיון במשנת שבעה קנים ובקשיים העולים ממנה. דף יומיומי מסכת קנים
הרב אברהם סתיו קן נדבה דיון ביחס שבין שתי הפרידות בקן נדבה לאור מחלוקת הראשונים בהסבר המשנה. דף יומיומי מסכת קנים
הרב אביהוד שורץ קנים דף כב – הן הן גופי תורה: פתיחה למסכתות קנים ונידה לקראת לימוד מסכת קינין ומסכת נידה, נעיין בדברי המשנה באבות המגדירה שני נושאים אלה כ"גופי הלכות".
הרב אברהם סתיו קנים דף כג – שבעה קנים דיון במשנת שבעה קנים ובקשיים העולים ממנה.
הרב אברהם סתיו קנים דף כד – קן נדבה דיון ביחס שבין שתי הפרידות בקן נדבה לאור מחלוקת הראשונים בהסבר המשנה.ש